Библиотеката представя: Изложба „Пътят към еврото“

Университетски дневник бр.18 (2016)

Изложбата е посветена на 15-годишнината от въвеждане в обръщение на еврото като официална парична единица. Тематично са подбрани книги и материали, свързани с възникването на еврото като средство за разплащане, разпространение и влияние върху световните парични пазари. В създадената библиография специално място е от­делено на материали относно перспективата за въвеждането му в България. Изложбата може да бъде разгледана до 4 януари 2017 г. в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“.

Вашият коментар