Статии

Департамент „Природни науки“ за Международен ден на Земята – 22 април

Университетски дневник бр.20 (2017)

Д-р Мария Гюлеметова
Доц. д-р Ралица Берберова, НБУ
Доц. д-р Биляна Костова, НБУ

22 април е обявен за Международен ден на Земята. В този ден се организират инициативи, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота на нея. За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. той е обявен за международен празник, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-актуалните проблеми за цялото човечество. Департамент „Природни науки“ в Нов български университет традиционно организира и отбелязва този ден с разнообразни инициативи. Тази година те са насочени към връзката на Департамента със средното образование, тъй като образованието е най-мощният фактор за ново отношение към съхраняване и рационално използване на изчерпаемите природни ресурси на Земята. В продължение на няколко дни учени от департамент „Природни науки” в Нов български университет посетиха училища в град Пазарджик, където съвместно с учители и ученици под различни форми проведоха срещи с цел дискутиране на  актуалността на проблема и подчертаване на необходимостта от обединяване на усилията за справяне с тях.

Доц. Ралица Берберова – ръководител на департамент „Природни науки“ и доц. Биляна Костова – програмен консултант на специалностите, представиха презентация „Вулканите в историческо, археоложко и геоложко време“, чрез която представиха тяхното значението в еволюцията на Земята и появата на човека и съвременното им изследване като потенциални бедствия и възможности за алтернативен туризъм.

Представянето провокира дискусия по въпросите на околната среда. Учените от НБУ представиха с примери необходимостта от специалисти еколози и геолози в проектантски и консултантски организации, предприятия и фирми, възможните геоложки рискове при реализация на проекти както за страната, така и търсенията в чужбина и всичко това само на принципа на опазване на околната среда.

Д-р Мария Гюлеметова, специалист по екологична сигурност и устойчиво развитие, посочи, че изискванията в областта на опазване на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Потреблението на изчерпаеми природни ресурси се увеличава, но се увеличава и търсенето на специалисти по опазване на околната среда. Това води до нарастване на търсене на специалисти в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научни сектори, НПО и други.

Бъдещите икономисти, географи, геолози, еколози, биолози, инженери и проектанти с интерес участваха в дискусиите, за да подчертаят осъзнаването на проблема и това, че проблемите на околната среда засягат всеки един стопански сектор и проблемите трябва да се решават комплексно.

Вашият коментар