Статии

Европейска централна банка за нефинансисти

Университетски дневник бр.20 (2017)

Европейската централна банка – има ли място за мен в нея?

ЕЦБ е една от 7-те административни институции на Европейския съюз (ЕС) и отговаря за финансовата политика на Еврозоната, осъществява валутни операции, осигурява финансовата стабилност и надзор, разрешава емитирането на евробанкноти и много други.

С уникална по рода си сграда, състав от над 2600 човека и около 600 срещи и конференции седмично на международно ниво в ЕЦБ се разкриват множество възможности, които трябва да се покрият от разнообразен състав. Предвид тези факти ЕЦБ се нуждае от специалисти в областта на сигурността, правото, архитектурата, интериорния дизайн, администрацията, човешките ресурси, информационните технологии.

Комплексът на ЕЦБ е огромен и уникален – започвайки със стария пазар за плодове и зеленчуци – Гросмарктхале, до небостъргача, който няма два идентични етажа. Всеки етаж осигурява високо равнище на гъвкавост и възможност за различни конфигурации на офисите. Там определено има нужда от архитекти и интериорни дизайнери.

Като важна административна сграда ЕЦБ трябва да поддържа много високо ниво на сигурност. Както за служителите и информацията съхранявана в ЕЦБ, така и за посетителите. Всеки гост на ЕЦБ е щателно проверен, в подобен ред на проверките по летищата. Прекрасна почва за развитие в сферата на сигурността.

За целите на създаването на евробанкнотите ЕЦБ се нуждае от химици и физици. Те са перфектните  хора, които да поемат отговорността за защитата на евробанкнотите в обръщение.

Да, ЕЦБ се движи предимно от финансисти. Процентът им на приетите стажанти в централното банкиране на ЕЦБ е 75%, но останалите 25% са разпределени между останалите отдели.

Защо да търсим голяма организация като Европейската централна банка?

Трябва да направим стъпка назад за да се види пълната картина.

Пътят на всеки неминуемо преминава през дилемата „образование или опит“. Срещата с този въпрос е най-чест, в края на обучението в университета. Въпрос, който изправя студента пред решението дали да продължи със своето обучение към магистърска степен или дори доктор, или да премине към професионалното си реализиране.

Няма единен отговор на тази дилема.

Двете – и опита, и знанията, са част от развитието на всеки. Популярна фраза е, че „опитът е това, което получаваш малко след като ти е трябвал“, но знанието представлява синтезиран опит и може да спести много главоболия или дори да окрили този, който го притежава.

Университети като Нов български университет създават гъвката среда, в която студентите могат да получат знанията и опита, които те желаят, да формират мисленето на специалисти в различни области. Истинският опит се получава най-вече в реална работна среда, където колегите не са други студенти, а са служители, мениджъри и партньори с очаквания цели и ясни задачи.

Живеем в свят с все по-широки граници, все по-интернационален, все по-богат на културно разнообразие. Това е причината развитието да не се свежда единствено до постоянното натрупване на познания и опит, но и способността да работиш в разнообразна среда и да я разбираш. Това е и причината да се търси именно интернационална организация с ключово значение за обществото като ЕЦБ.

ЕЦБ е носител на европейските ценности, олицетворява европейската идея и е модел за разнообразие в организацията. Сериозността на задачите и мисията на ЕЦБ рефлектират както върху нейните служители, така и върху нейните стажанти. Всеки може да оцени стойността на опита и познанията, които подобна среда и организация може да даде.

Какви са практиките и стажовете в ЕЦБ?

Най-основното разделение на възможностите за наскоро завършили студенти в ЕЦБ се делят на стаж (internship) и стажантска програма (graduate programme), разликата между двете е съществена.

За да бъдете приети на стаж в ЕЦБ е необходимо да имате завършен бакалавър и да нямате повече от една година професионален опит в своята област. Самият стаж ще продължи между 3 и 6 месеца с възможност за удължаване до година. По време на стажът ви за вас ще е осигурено месечно възнаграждение – около € 1050, застраховка, настаняване и развлечения през празниците.

Стажантската програма от друга страна изисква поне магистратура. Кандидатите, които притежават степен доктор са с предимство. Продължителността ѝ е поне 2 години с възможност за удължаване до 3 години. Предполага преминаване през поне две бизнес области и завършване на проект. Заплащането тук е много по-високо – € 4600.

И двете ще ви потопят в уникалната среда. Докато един стаж би изискал от вас единствено да бъдете в асистираща роля, то влизайки в стажантската програма ще бъдете активна част от решаването на задачите в ЕЦБ. Стажантската програма включва и изготвено специално за вас обучение, което да ви подготви за работата в ЕЦБ.

Въпреки, че комплексът на ЕЦБ се намира във Франкфурт на Майн – финансовия център на Германия, работния език е английски. Перфектния кандидат владее поне три европейски езика, един от които е задължително английски. Не забравяйте, че българският език е един от 24-те официални езика в ЕС.

Това, което всеки печели от стажовете и стажантските програми е практически опит в предизвикателна и подкрепяща среда. Възможността да се вземе отговорност е вероятно най-важната част. От вас ще се очаква активно да участвате в дейностите на отдела, към когото ще принадлежите. Това е повече от гарант, че която и да е следващата ви стъпка във вашето развитие ще имате  уменията и способностите, за да продължите уверено.

Всеки може да разгледа отворените стажове и стажантски програми на сайта на ЕЦБ. Дори ви съветвам да се абонирате, за да получавате известия за новите предложения.

Процесът по кандидатстването се случва предимно чрез интернет. Тестовете и онлайн интервютата са неизменна част от него.

Защо Ви споделям всичко това?

На четвърти май Нов български университет заедно с много други университети от цяла Европа гостуваха на ЕЦБ. Събитието бе наречено FemaleTalend@ECB и имаше за цел да представи опита на жени, чийто професионален път е преминал през Европейската централна банка. От жени за жени – всяка една разказа своята история. За някои от тях ЕЦБ е първият избор на работодател след университета, за други резултат от усилено търсене и смяна на работодатели. Това бяха жени с различна специализация – бизнес администрация, информационни технологии, инженерство. За всяка една от тях ЕЦБ е била организацията променила живота им, давайки им възможност да учат и работят това, което най-много са желали.

Не случайно ЕЦБ покани именно жени. Съотношението между мъжете и жените в отделите на ЕЦБ е в полза на мъжете и това е техният подтик да потърсят именно жени. За институция, която публично заявява своят стремеж към разнообразие, толерантност и равенство във всички отношения това е от особена важност.

Вероятно всичко, което водещите на събитието разказаха може да се обобщи, че независимо от пол, сексуална ориентация и произход, ако си достатъчно упорит и си устремен към своето по-добро бъдеще, рано или късно ще пристигнеш там. Те са намерили своето бъдеще в ЕЦБ. Потърсете го и вие!

Вашият коментар