Библиотеката представя: Изложба „25 години издания на Нов български университет“

Университетски дневник бр.18 (2016)

Библиотеката представя изложба „25 години издания на Нов български университет“. Тя е посветена на юбилейната годишнина от основаването на университета. В хронологичен ред от 1992 г. до 2016 г. са представени 648 научни и учебни издания, съхранявани през годините в специална библиотечна колекция „Издания на НБУ“.

Специално място в изложбата заемат книгите „Думи, изрече­ния, понятия и неща“ (2016 г.), „Минало и съвременност“ (2010), „Университети – особен свят на свободата“ (2006), „Едно разбиране за култура“ (2003) на проф. Богдан Богданов, основател и Президент на Нов български университет, както и „В градината с розите: Лекции и слова: Част 2“ (2006), „В градината с розите: Лек­ции и слова: Част 1“ (2004).

За участващите издания е създаден библиографски указател, публикуван на сайта на университета, меню „Библиотека“, подме­ню „Изложби“. Изложбата може да бъде разгледана до 23 декември 2016 г. в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“.

Вашият коментар