Статии

Левски в българската история, литература и кино

Университетски дневник бр.20 (2017)

Семинарът „Левски в българската история, литература и кино“ на Нов български университет бе част от националните чествания по повод 180 години от рождението на Васил Левски през 2017 г. Събитието, с дискутанти доц. д-р Веселин Методиев, доц. Пламен Дойнов, д.н. и проф. Людмил Христов, фокусира вниманието върху богатството от образи на Васил Левски в българската историопис, литература и кинематография. Акценти бяха поставени върху споровете сред историците около личността на Апостола на свободата и сложните политически употреби на неговото дело; върху инкриминираната в годините на комунистическия режим книга на Николай Генчев „Левски, революцията и бъдещият свят“ (1973); беше осмислено мощното художествено присъствие на Васил Левски в творбите на Христо Ботев и Иван Вазов, на Яна Язова и Вера Мутафчиева, на Стефан Дичев и Георги Мишев, на Константин Илиев и Стефан Цанев в контекста на дилемите около идеите за българския Христос и българския Спасител; бяха потърсени причините за непостижимостта на образа на Левски в българското игрално кино; припомнена бе поредицата от превъплъщения на актьорите Илия Добрев, Илия Караиванов, Даниел Цочев, Веселин Плачков… Бяха предложени отговори на въпросите: Как българската култура помни Апостола? Как го разбира? Защо публиката често е недоволна от представянето му в книги, филми и спектакли? Как е възможно днес да постигнем високата идея за Васил Левски? И възможно ли е изобщо?

Изложбата „Левски в българската история и литература“ беше разположена в библиотеката на първи етаж от 19 май до 19 юли 2017 г. Тя се състоеше от книги и списания, в които са публикувани статии, посветени на Апостола. По повод изложбата бе разработена едноименна библиография, съдържаща документи, които са част от колекциите на Библиотеката на НБУ. Библиографията се състои от две части „Изследвания“ и „Художествена литература“. В част „Изследвания“ са включени книги и статии от електронните ресурси „Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition“, JSTOR, „eBook Academic Collection“ на EBSCO и Central and Eastern European Online Library (CEEOL). В част „Художествена литература“ могат да бъдат намерени авторите Христо Ботев, Стефан Цанев, Илия Бешков, Деян Енев, Филип Панайотов и други. На сайта на библиотеката в меню „Изложби“ беше публикувана библиографията. Част от изложбата беше и един от акцентите на семинара, а именно книгата на проф. Николай Генчев „Левски, революцията и бъдещият свят“ (1973).

Вашият коментар