Статии

Национална конференция с международно участие на Дружеството на преподавателите по немски език в България

Университетски дневник бр.20 (2017)

Ежегодната  Национална  конференция  с  международно  участие  е  най-значимото  събитие в  календара  на  Дружеството  на  преподавателите  по немски език в България, защото дава възможност на  участниците  да  се  запознаят  със съвременните акценти  и тенденции в  методиката  на  преподаване на  немски  език  като  чужд, най-новите    учебници  и  материали.  Домакин  на събитието  тази  година бе Нов български университет,  който  прие  в аудиториите  си  200 участници  –  университетски преподаватели и  учители  по  немски език  от  цялата  страна, както  и  от  Германия, Словения,  Нидерландия, Румъния  и  Македония, студенти  и  докторанти  от университетите  в  България. Конференцията  се  проведе  в  периода  31.03.  –  02.04.2017  г.  под  патронажа на  посланика    на    Република  Австрия  Н.П.    Роланд Хаузер  и  със  съдействието  на  Гьоте-институт София  и  фондация  „Ханс  Зайдел“.

Конференцията бе  тържествено  открита  от  проф.  д-р  Марин Маринов,  зам.  ректор  на БУ,  който  посочи мястото  на  чуждоезиковото  обучение  в  университетското  образование  и  ролята  му  в съвременното глобализирано общество. Поздравления  поднесоха  посланика на  Р  Австрия  Н.  П.  Роланд Хаузер,  зам.  директорът  на Гьоте-институт  в  София  и ръководител  на  Езиковия отдел  Забине  Брахман-Босе, ръководителят на бюрото  на  фондация „Ханс  Зайдел“  в  София  Богдан  Мирчев. Поздравителни  адреси постъпиха  от  името на  министъра  на  образованието  и  от  кмета на  Столична  община  Й. Фандъкова. Изпълненията на студентите от департамент „Музика“  под  ръководството на  д-р  Ермила  Секулинова-Швайцер, посрещнати много топло от участниците, бяха  чудесно  въведение  в  сериозната  работа  на конференцията.

Водещата тема на конференцията и работните групи през тази година бе умението четене, едно от важните рецептивни умения както на роден, така и на чужд език, което затруднява съвременното е-поколение. Този проблем бе разгледам в първия пленарен доклад, изнесен от проф. д.ф.н. Мария Грозева, НБУ, на тема: „Поколението Z – кошмар или предизвикателство“, в който бяха разгледани спецификите на е-поколението, трудностите, с които се сблъскват преподавателите по чужд език, и възможностите, които предлагат съвременните технологии. Вторият пленарен доклад на Мартин Цихон от гимназията в Гьорлиц, Германия, се съсредоточи върху възможностите, които предлага невродидактиката в обучението по немски език.

Работата продължи в  девет работни групи, посветени на различни аспекти на умението четене:
(1) М. Цихон: Умението четене и неговите невродидактически особености,
(2) Й. Каснер, Е. Цик и Г.  Лопес  де Са: Литературата в ЧЕО – творческа и ориентирана към учащите се,
(3) Н. Кръстева, НБУ, и Н. Стойкова у-ще „Уве Кинд“: Изкуството в обучението по немски език, илюстрирано с живота и творчеството на  Хундертвасер,
(4) M. Ридл: В началото бе текстът – четенето от друг ъгъл,
(5) доц. д-р Е. Савова, НБУ и проф. д-р С.Язбец, Марибор: … да се потопим в други светове – въпроси на виждания за работатас литературни текстове в обучението по немски език като чужд,
(6) М. Вонк, Нидерландия: Да  играем и учим, (7) Щ. Ридл, Мосбах: Да се освободим от затрудненията при четене – методи за постигане на гладко четене,
(8) М. Фесел, ДААД-лектор в ТУ София,Произношение и изразителност при четене на глас – упражнения по фонетика за немски език като чужд и (9) А. Четковски, ДААД-лектор във ВТУ и И. Цицевиц, ДААД-лектор в ШУ: Умението четене като универсален културен инструмент.

Дискусиите в работните групи продължаваха и по време на почивките и при представянето на продукцията на издателствата, предлагащи учебници и учебни материали по немски език. Резултатите бяха обобщени в последния ден.

Академичната атмосфера в Нов български университет и отличната организация, за която дадоха своя дял преподавателите по немски език от департамент „Романистика и германистика“ и студентите-германисти от НБУ, предложиха на участниците наситена програма, много впечатления и нови контакти.

Вашият коментар