Нашите дарители

Университетски дневник бр.18 (2016)

През месеците септември и октомври 2016 г. дарители на библиотеката са: г-н Васил Йорданов, ас. д-р Велин Белев, гл. ас. д-р Даниела Александрова Меса, д-р Диана Ковачева, проф. д-р Жоржета Назърска, доц. д-р Зорница Ганева, доц. д-р Ивайло Стайков, д-р Илиян Джаджев, г-н Мартин Стоянов, проф. Мария Грозева, д.н., гл. ас. д-р Милен Шипчанов, г-н Михаил Ламбов, проф. Михаил Неделчев, гл. ас. д-р Огнян Велев, д-р Петър Бончовски, проф. д-р Пламен Бочков, доц. д-р Райна Николова, полк. Румян Русев, Станимир Гюров, Христо Чепишев, Константин и Елена Барбулеску. Бла­годарим Ви!

Вашият коментар