Статии

Нов български университет е домакин на Софийско бизнес училище за шести път

Университетски дневник бр.20 (2017)

За шеста поредна година единственото по рода си Софийско бизнес училище ще гостува на Нов български университет. Инициативата ще се проведе между 24.06-30.06.2017 г.

Ежегодното събитие, превърнало се в традиционна проява, и този път ще  събере на едно място световни учени и бизнес лидери. Те ще имат възможността да представят своя оригинален прочит на глобалните икономически и геостратегически рискове като споделят мненията си, пречупени през призмата на личния им опит. По време на Майсторските класове, които са акцент в програмата на Софийско бизнес училище, бъдещите бизнес лидери в България и региона ще се запознаят с интересни факти и ще придобият безценни знания за динамиката и трендовете в глобалната икономическа и финансова система, върху които ще могат ефективно да развиват уменията си.

За пореден път Нов български университет ще бъде домакин на социално значимото събитие. Основната цел на съвместната инициатива между НБУ и Реформ Юниън Клуб е да предостави възможност на участниците да се запознаят със систематичен цикъл от лекции, изнесен от водещи учени и корпоративни лидери, обхващащи цялата палитра от икономически и финансови рискове, техния анализ и тяхното управление. Освен върху теоретичната подготовка, фокусът е насочен и към практическото приложение на идеите, които ще бъдат разгледани. Хипотезите ще бъдат проверени по време на дискусии и решаване на практически казуси. Акцент в лекциите са темите, обхващащи сферите на глобалните геостратегически рискове и предизвикателства – как да се чете промяната; проблемите пред европейската, американската, китайската и руската икономики, развитието на Азия като цяло; тенденциите в съвременната парична политика и характера на глобалната парична система, в т.ч. мястото на централната банка и правителството; международна парични и финансова архитектура; развитието и реформирането на финансовия и банков сектор, регулирането на финансовите пазари, проблемите на счетоводните стандарти; дълговата криза в Европа, нейната динамика и сценариите за развитието на Еврозоната и Европейския съюз. Актуалността на проблемите е предпоставка за тяхното определяне като акцент в програмата на Софийско бизнес училище. Всяка от посочените теми ще бъде представена по време на ситуации на интерактивност, в които преподаватели и курсисти, корпоративни лидери и представители на теорията ще анализират факти и аргументи.

Друга важна цел, която стои пред майсторските класове на Софийското бизнес училище, е създаването на умения за дискусии и общуване между българските студенти и представители на българския бизнес елит. Ефективната комуникация между двете страни е едно от основните изисквания за създаването на стабилна основа, върху която да се гради и поддържа постоянна връзка между академичната общност и бизнеса в България и чужбина. Чрез наличието и опазването й ще се  стимулира изграждането на дългосрочни интелектуални и професионални мрежи. Освен това ще бъде споделен опитът на корпоративни лидери, които ще разкажат как са успели да реализират свои оригинални бизнес проекти, като така ще мотивират и вдъхновят креативните участници в Софийско бизнес училище.

Повече за Софийско бизнес училище разказва неговият координатор г-жа Светла Цачевска:
• Каква е целта на провеждането на Софийско бизнес училище?
СБУ съчетава утвърдени академични практики в Европа и САЩ с водещи корпоративни модели за управление и взаимодействие, като предлага конкурентна местна алтернатива за разширяване на професионалната квалификация на студенти и млади експерти. Основната цел на лабораторията за лидери, както наричаме мастър класовете, е да предложи интерактивна платформа на представителите на българската държавна, академична и бизнес общност за усвояване на нови знания за управлението на глобалните икономически и финансови рискове.
• Каква е равносметката от проведените досега издания на Софийско бизнес училище?
Съорганизиторите на СБУ в лицето на НБУ и Реформ Юнион Клуб вече успяха да проведат пет поредни издания на мастър класовете. Програмата на всяко от изданията досега ангажира световнопризнати гост-лектори от Европа, Азия и САЩ, както и утвърдени бизнес лидери от България, които предоставиха на участниците не само изпреварващи академични и приложни знания, но и оригинални гледни точки относно глобалните процеси в геополитиката, икономиката, финансите и иновациите. Присъстващите на проведените издания имаха възможността в интерактивен режим да доразвият способността си за реакция в условия на криза, както и да изградят умения за ефективно управление на рискове на институционално, корпоративно и личностно равнище.
• Кое мотивира световноизвестни учени, анализатори и бизнес лидери да споделят експертизата и опита си за управлението на актуалните икономически и финансови рискове по време на Софийското бизнес училище?
Подпомагане  изграждането на реално функционираща връзка за обмен на знания и умения между академичния свят, бизнеса и студентите е една от главните подбуди за участие на международните лектори и корпоративни фигури в СБУ. Не по-малко мотивираща за тях е възможността да дебатират равностойно темите в програмата 53с участници с разнороден бекграунд и да ги провокират към алтернативни решения и оригинална агрументация.
• В какво се изразяват практичната полезност и значимост на програмата?
Комбинацията на най-добрите академични практики в Европа и САЩ с водещи корпоративни и преподавателски модели у нас предлага на участниците в СБУ реална възможност да повишат квалификацията си, общувайки в рамките на 7 последователни дни с международно признати професори и  утвърдени корпоративни мениджъри. Диалогът, който обвързва всички модули на програмата чрез насърчаване на конкуриращи се възгледи и автентичната интерпретация на проблемите, трансформира академичния процес в своеобразна лаборатория за приложни знания.
• Какво включва тазгодишната програма на събитието?
Тази година мастър класовете в програмата ще бъдат посветени на общата тема за кризата в евроатлантическия регион и нейните проекции върху геополитиката, предприемачеството и инвестициите. Отделните подтеми са: Глобалната битка срещу тероризма и политиката на миграция; Нестабилността на банковата система в еврозоната и сянката на нова криза; Геополитическите ориентири на 2017 година; Четвъртата индустриална революция в рамката на трансатлантическото партньорство; Същност и измерения на административната държава от двете страни на Атлантика; Новите концепции в корпоративното управление; Решения за бъдещето на България.
• Каква е основната цел на майсторските класове, част от програмата на инициативата?
Майсторските класове представляват академични лекции, изнесени от чуждестранни гост-преподаватели в сутрешната сесия на деня, анализиращи проблемна тема и открояващи ключовите акценти, които рамкират последващите дискусии между гост-лекторите, менторите и участниците в СБУ.
• Какви са очакванията Ви относно резултатите от Софийско бизнес училище?
Шестото издание на училището ще продължи успешнода предлага системни теоретични и практически знания в областта на управлението на глобалните финансови и икономически рискове, като този път ракурсът ще бъде кризата в евроатлантическия регион. Участниците ще разширят познанията си и ще придобият умения да интерпретират изпреварващо зараждащите се процеси в геополитиката, икономиката, финансите и иновациите. Това неминуемо ще ги направи конкуренти при лансирането на оригинални идеи и реализацията на собствени академични/бизнес проекти. Което на свой ред ще доведе до придобиването и развитието на лидерски качества. Добавената стойност на СБУ е в професионалните и лични контакти, които участниците създават с  чуждестранните лектори и с бизнес лидерите, което ги приобщава към една специфична лидерска мрежа с възможност за осезаемо разширяване на хоризонта на кариерното им развитие.
• Какви са основните преподавателски методи, които се използват по време на инициативата, която дава насоки за изграждане на адаптивни способности към еволюиращи рискове в глобалната среда?
Интерактивният режим на преподаване, съпътстван с размяната на роли между преподаватели и участници по време на дискусиите, с провокиране на неортодоксални идеи и оригинална агументация на тезите в брейнсторминг сесиите са малка част от методите за изграждане на креативен подход и адекватна реакция при идентифициране и управление на рискове. По време на занятията се насърчават уменията за ефективно търсене, анализиране и пълноценно използване на икономическа и финансова информация, за водене на аргументиран дебат и вземане на бързи решения в диалог.


• Какви са изискванията към желаещите да се включат в Софийско бизнес училище?

Желаещите да участват трябва да притежават икономическо образование и да владеят отлично английски език. Работният език е английски. Високата степен на познавателна полезност предполага и задължителна подготовка за участие, поради което се изисква всеки от участниците в мастър класовете да  премине през внимателен подбор и да покрие минимум от подготвителни теми с оглед гарантиране на капацитет за активно участие, възприемане на знания и провокиране на идеи и решения. Поради ограничения брой места с предимство ще се ползват кандидатите, първи подали своите документи.
• Сред досегашните гост-лектори се открояват имената на автора на шоковата терапия проф. Лешек Балцерович, руския писател Виктор Ерофеев, анализаторa от American Enterprise Institute Стивън Хейуърд, грузинския реформатор и бивш министър на икономиката Каха Бендукидзе, д-р Пирита Сорса – ръководител на икономическото звено за Европа в ОИСР  и др. Кого очаквате да ви гостува тази година?
За тазгодишното издание сме привлеки изключително авторитетни имена от Европа и Щатите, повечето от които ще се включат за първи път в СБУ. Успяхме да осигурим специално участие на президента Росен Плевнелиев. Останалите лектори са: Ендерс Уимбуш – геополитически анализатор, бивш директор на German Marshall Fund и старши вицепрезидент на Hudson Institute (2004-2010); д-р Стивън Хейуърд – преподавател в няколко американски университета, член на Американския институт за предприемчачество, автор на Almanac of Environmental Trends; проф. Димо Димов – преподавател в университета в Бат по иновация и предприемачество;  Гордън Кер – инвестиционен банкер и съосновател на Кобдън Партнърс (Лондон); Алекс Алексиев – ръководител на аналитичния сайт BulgariaAnalytica.org и експерт по радикален ислям и геополитически анализи; Георги Хорозов – изпълнителен директор на Rüschlikon Capital Management GmbH (Цюрих).
• Защо участието в Софийско бизнес училище е предимство, което няма аналог в България?
Най-малкото заради всичко казано по-горе.

Вашият коментар