Осма научна конференция на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA)

Университетски дневник бр.18 (2016)

15-17 септември 2016, НБУ

Осмата международна научна конференция на International Association of Southeast European Anthropology InASEA „Balkan Life Courses: Childhood, Youth, Family and Old Age in Southeastern Europe“ бе значим научен форум, на който се събраха 120 изследователи на културата на Югоизточна Европа. Повечето от тях са от страни от региона (Сърбия, Румъния, Македония, Албания, Гърция, Турция, Хърватия, Черна гора, Косово). Участие в конференцията взеха и значими, и авторитетни автори от Западна Европа, изследващи Балканите, като проф. Клаус Рот (Университет „Лудвиг Максимилиан- Мюнхен, почетен доктор на НБУ), проф. Карл Казер (Университет Грац, Австрия), проф. Улф Брунбауер (Университет Регенсбург, Германия), проф. Кристиян Джордано (Университет Фрибург, Швейцария), както и изследователи от Чехия, Словакия и дори д-р Моюру Матсумае от Япония, посветила се на изследване на българските жени – мигрантки.

InASEA е най-голямата професионална асоциация, обединяваща културни антрополози, етнолози, фолклористи, етномузиколози, лингвисти и др. специалисти, изследващи културата на региона на Югоизточна Европа. Създадена е през 2001 г. в София, където се провежда и първата й конференция. Конференциите се правят на всеки две години. Тази година София бе домакин на този форум за втори път – нещо, с което не може да се похвали нито една друга балканска държава. Този факт говори сам по себе си за значимостта на нашата страна в организацията – неслучайно броят на българските членове е преобладаващ в сравнение със съседните ни балкански страни. Макар и да се завърнаха в родното място на асоциацията, нейните членове за първи път можаха да се възползват от великолепната база на Нов български университет, който беше оценен високо като център, предоставящ всички необходими условия за провеждането на подобен значим и многолюден научен форум. Участниците бяха впечатлени и от перфектната организация на събитието, която стана възможна благодарение на самоотвержения труд и гостоприемна отзивчивост на студентите от програма «Антропология» Константин Георгиев –назначен за официален компютърен специалист на InASEA- Гергана Динекова и Кристина Костова.

По традиция асоциацията подкрепя пътуването и престоя на участниците от югоизточна Европа, за което е подпомогната от Wenner Gren Foundation – Ню Йорк. Финансова подкрепа за конференцията бе осигурена също така от Фонда за стратегическо развитие на НБУ, както и от германската научна асоциация Sudosteuropa Gesselsaft. Конференцията бе посвещава на 25-тата годишнина от въвеждането на антропологията като академична дисциплина в НБУ (и в България изобщо). Поради своята знаковост за развитието на културната антропология в България и региона конференцията е включена в плана на честванията на 25-годишнината на НБУ.

Събитието бе открито на 15-ти септември 2016 г. в аулата на НБУ от основния организатор – доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева, щатен преподавател в Департамент «Антропология» и действащ президент на InASEA. Участниците почетоха с едноминутно мълчание паметта на проф. Богдан Богданов, основател и почетен председател на настоятелството на НБУ, който осъзнаваше значимостта на антропологията като дисциплина, беше запознат с дейността на асоциацията и неслучайно беше лично ангажиран с организацията на събитието през последните две години. Приветствие от името на университета отправи д-р Кирил Аврамов, заместник ректор на НБУ. В качеството си на политолог той впечатли присъстващите с активното си участие в научната дискусия след първата уводна лекция на проф. Татяна Телен от Виенския Университет.

Работата на конференцията протече в три последователни дни. Всеки ден започваше с ключова въведителна лекция за всички участници в аулата на водещ и знаков учен –проф. Татяна Телен, проф. Карл Казер (Университет Грац), (Университет Виена) и доц. Даниела Колева (СУ). След това работата продължаваше в четири едновременно протичащи панела в четири зали, където се водеха задълбочени и вдъхновяващи дискусии. Основните теми на докладите бяха свързани с изследване на детството и детските празници, юношеството и младостта, брачните модели, смесените бракове, промените в семейството в условия на миграция, практиките и моделите за оказване на помощ, грижа и подкрепа на възрастните хора, погребалните ритуали и др. Типичен за всички доклади бе стремежът да се анализират промените, които настъпват в жизнения цикъл на хората от Балканските страни, в резултат от социализма от една страна и глобализацията от друга.

В рамките на конференцията бе организиран щанд за научна литература, където членовете на асоциацията предложиха за продан своите новоиздадени книги. На него се продаваха и броеве от списанието на InASEA Ethnologia Balkanica. Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в два нови тома на списанието – съответно том 19 и 20, от немското издателство за академична литература LIT Verlag.

С провеждането на този форум НБУ се утвърди като водещ научно-изследователски център по културна антропология в страната и региона. Конференцията бе не само значимо и знаково научно събитие, но и център на оживен социален контакт. Участниците имаха възможност да се опознаят и сближат със свои колеги от различни страни, бяха замислени не един и два съвместни изследователски проекти с международно участие, чието осъществяване предстои. В този смисъл реалната значимост на форума се проектира и в бъдещето.

доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева

Вашият коментар