Презентация – един термин, разнородни значения

Университетски дневник бр.19 (2017)

Повечето хубави неща започват като на шега, така започна и междудепартаментният семинар „Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“. На по чаша кафе и споделен преподавателски опит за уменията за презентации на студентите, преди три години решихме да направим експеримент, плахо и несигурно, дали и как, и най-вече колко студенти ще проявят интерес. Получи се – четирима преподаватели от различни департаменти и направления с различни компетенции направиха семинар за презентационни умения, който студентите чакат всяка година, дори повтарят присъствието си.

„Мода“, „Изящни изкуства“, „Масови комуникации“ и „Икономика“ – департаментите, които подкрепиха идеята на своите преподаватели да създадат устойчив във времето и полезен за студентите междудепартаментен семинар.

„Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“ се провежда в четири модула:

  • „Как да създадем успешна презентация“ – съдържание, внушения, послания – гл. ас. д-р Стефания Темелкова
  • „Нагласи при презентиране, как да преодолеем сценичната треска“ – гл. ас. д-р Евелина Христова
  • „Езикът на облеклото, как да се облечем правилно, за да създадем нужното впечатление“ – гл. ас. д-р Кристина Савова
  • „Визуалната комуникация, графично и интерактивното оформление за успешните презентации“ – гл. ас. д-р Калина Христова

Ето какво споделиха за семинара „Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“ неговите лектори.

гл. ас. д-р Евелина Христова

Междудепартаментният семинар носи възможност за изграждане на общност от студенти, принадлежащи към културата и каузата на НБУ. Те не само носят знанията, които получават в своите програми, но и се чувстват част от нещо по-голямо, добиват увереност в говоренето пред публика и стават носители на мисията на НБУ.

Срещата между студенти и преподаватели от четири различни департамента също така създава предпоставки за множество формални и неформални отношения.

Моят стремеж е да ги науча кое в общуването с хората може да им помогне да представят себе си, своята работа и идеи по успешен и дългосрочно печеливш начин. Да преодолееш страховете си и да си позволиш да говориш със страст може да отвори много врати в живота и моята мисия е да им помогна да го направят!

гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Това, което ни обедини да направим този семинар, е различието, това различие, което обогатява. Вярваме в разнообразието, което се допълва и показва разнообразни аспекти на презентационните практики. Няколко бяха целите, които си поставихме преди три години, а именно – да покажем добри практики за презентиране на студенти от различни програми, да ги научим да организират работата си за представянето си, да преодолеят задръжките си и да научат да изразяват себе си, идеите и проектите си по-най ефективния начин, като съчетават съдържание, присъствие, поведение и визия. Друга основна цел за нас е да запознаваме студенти от различни програми, те да успеят да видят различните специалности с какво се занимават и как могат да си сътрудничат.

Презентациите са съдържание, което се представя за определено време, пред определена аудитория, с определена цел. Съдържание, което цели да убеди, да научи, да информира, да продаде и т.н., но съдържание, чрез което преди всичко се представя презентаторът –  неговата обаятелност, неговата подготвеност и отношение към презентациите.

гл. ас. д-р Кристина Савова

Външният ви вид е също толкова важен, колкото и добрата подготовка за самата презентация.  Справедливо или не, външният ни вид има значение. Когато става въпрос за професионалната сфера, дрехите заемат ключово място в презентацията. С външния си вид ние изпращаме  своеобразно послание на хората, които ни заобикалят. Посланието, което изпращаме към заобикалящия ни свят, в много голяма степен се формира от начина, по който изглеждаме (облекло, прическа, аксесоари), и от начина, по който се държим (походка, поглед, усмивка, говор).

гл. ас. д-р Калина Христова

Един от най-важните компоненти в една презентация е нейната визуална част. Често тя остава на последно място при изготвянето на цялостната концепция за презентацията. Подценяването на визуалната презентация може да остави зрителите с усещането за нещо , което липсва, това от своя страна може да превърне презентацията в неуспешна.

Независимо от целта на една презентация, съществуват различни концепции и правила за изграждането на убедителна визуална презентация. Концепциите разглеждат употребата на цветови хармонии, конкретни шрифтове и изображения, които могат да подкрепят вербалната презентация, така че тя да задържи вниманието на публиката, както и да послужи за акцент на конкретни доводи или факти, които презентиращият иска от публиката да запомни.

Визуалната презентация често е ключ към успеха на презентиращия, замествайки ролята на дискусант, тя е онази изпълнена със смисъл пауза в говоренето, която не се превръща в неловко мълчание.

Вашият коментар