Преподавателската „Еразъм мобилност“ – прекрасна възможност за обмяна на опит, за откриване на нови професионални хоризонти

Университетски дневник бр.19 (2017)

Когато реших да кандидатствам за участие в програмата „Еразъм мобилност“, не си представях точно как ще протече престоят ми в приемащата институция, макар и да се бях запознала предварително с процедурата по подготовка на документите и със задачите на преподавателя по време на посещението му в чуждия университет. Признавам, че се вълнувах за предстоящото си пътуване до Испания, въпреки подробните и изчерпателни разяснения на координатора по въпросите на „Еразъм“ програмата в НБУ г-ца Илияна Илиева по време на срещата с вече одобрените кандидати.

Преди да споделя впечатленията от участието си в този проект, бих искала да подчертая, че успешното му осъществяване дължа както на отличната организация по оформянето и обработката на документите и пълното съдействие от страна на всички представители на академичния състав и на служителите в администрацията на НБУ, които отговарят за тази дейност, така и на радушния прием и топлото колегиално отношение към мен на ръководството и преподавателския екип на приемащото висше учебно заведение.

Участието ми като преподавател-лектор по програмата „Еразъм+“ се осъществи в периода 18 – 22 април 2016 г. в Мадридския университет „Комлутенсе“, висшето учебно заведение, с което НБУ има подписана спогодба по този проект.

„Комплутенсе“ е най-старият публичен университет в Мадрид, създаден през 1822 г. Всъщност неговата история се свързва с Университета в Алкала де Енарес, създаден още през 1499 г. от кардинал Сиснерос. Мотото на университета е „Libertas Perfundet Omnia Luce“ – „Свободата осветява всички неща.“ Библиотеката на „Комплутенсе“ е най-голямата университетска библиотека в Испания и втората най-голяма в страната след Националната, с почти 3 млн. тома в своите фондове. От осемте испанци, носители на Нобелова награда, седем са били възпитаници или преподаватели в този университет. Академичната класация на световните университети го нарежда сред четирите най-добри университетa в Испания и между места 201 и 300 в световната листа.

Мадридски университет „Комплутенсе“ – Ректорат

Мадридският университет „Комплутенсе“ има 26 факултета. Един от тях е Педагогическият, с който НБУ е подписал договор за обмен на студенти и преподаватели по програмата „Еразъм“. Създаден през 1991 г., факултетът обединява всички центрове за подготовка на преподаватели, които дотогава съществуват в „Комплутенсе“. Предлага обучение по бакалавърски, магистърски и докторски програми. В момента в него се обучават около 5000 студенти и, както каза проф. д-р Хесус Касадо, заместник-декан по международната дейност, „факултетът е сякаш университет в университета“. Има девет департамента, три департаментни отдела. Академичното ръководство е представено от декана д-р Мария Хосе Фернандес Диаз, от шестима заместник-декани,  изпълнителен директор и секретар.

 

Лекция на тема „Трудностите, които среща българският ученик в процеса на усвояване на испански език“ пред студенти от трети курс по учебната дисциплина „Дидактика на обучението по роден език“ от бакалавърска програма „Начален учител“

Моята преподавателска мобилност се осъществи в департамента по дидактика на обучението по език и литература (испански, френски и английски език) на Педагогическия факултет. Посещението ми започна на 18 април 2016 г., когато бях приета от проф. д-р Хесус Касадо, заместник-декан по международната дейност, който отговаря и за програмата „Еразъм“. На тази среща представих институцията, от името на която отивам – НБУ: неговата структура и управление, мисия, академичен профил и образователна философия, както и програмите и курсовете, които предлага. Запознах д-р Касадо и с дейността, учебните програми и проектите на департамента, който представлявам – „Романистика и германистика“. След срещата бях представена на преподавателите от департамента по дидактика на обучението по език и литература, които предварително ми бяха отправили покана да посетя техните часове и да запозная студентите с различни теми както от общообразователен, така и от специфичен характер.

Мадрид, Институт Сервантес Трезорът, в който се съхраняват заветите на изтъкнати представители на испаноезичната култура

Следващите дни бяха изпълнени с изключително приятни и емоционални срещи със студенти от трети курс по учебната дисциплина „Дидактика на обучението по роден език“ от бакалавърска програма „Начален учител“ (групата работи с два езика – испански и английски), студенти от втори курс на избирателна учебна дисциплина „Дидактика на обучението по испански като нероден език“ от бакалавърска програма „Начален учител“, студенти от дисциплината „Междукултурна комуникация и преподаване на езици“ от магистърска програма „Социално образование“. Представените от мен теми „Образователната система в България“, „България учи испански език“, „Трудностите, които среща българският ученик в процеса на  усвояване на испански език“, „Литературата в часа по испански език като чужд“ бяха посрещнати с интерес и предизвикаха много въпроси от страна на възпитаниците на департамента, свързани с образователния процес в нашата страна като цяло, както и със спецификата на обучението по испански език в България. Някои от студентите изявиха желание да посетят НБУ с участие в програмата „Еразъм мобилност“. Презентацията, озаглавена „НБУ – пионер в модернизацията на образованието в България“, представена на студенти и преподаватели, породи разговор за образователния процес в нашия университет. От името на академичния състав и на възпитаниците на департамента по дидактика на обучението по език и литература проф. д-р Касадо  подчерта, че би могло да има интерес от страна на техни студенти за програмите, които предлагат нашите два департамента – „Англицистика“ и „Романистика и германистика“ – главно с испански, английски и френски език, защото това са езиците, които са залегнали в техните курсове.

Мадридски университет „Комплутенсе“ – Педагогически факултет, Център за подготока на преподаватели

При посещението си в Педагогическия факултет имах още една вълнуваща среща – бях много радушно приета от декана д-р Мария Хосе Фернандес Диаз, която подчерта готовността за пълно съдействие за успешния ми престой в департамента и изрази надежда и увереност, че контактите между факултета и нашия университет ще се задълбочат и ще има повече участия в програмата „Еразъм“ от страна на преподаватели и студенти от двете висши учебни заведения.

Имах удоволствието да бъда поканена лично от координатора на „ДидакТекст“ (Дидактика на Текста), д-р Теодоро Алварес Ангуло, да участвам в работен семинар на групата, която включва преподаватели и докторанти от департамента и от други университети в Испания и Испаноамерика, които изследват проблемите на създаването и редактирането на един текст, усвояването на писането в училище и др. Бе отправена покана към преподавателите от нашия департамент, както и към тези, които проявяват интерес, да се включат чрез електронната страница на групата и да участват с идеи и мнения.

В заключение бих искала да отбележа, че посещението ми в Педагогическия факултет бе полезно за мен самата, а надявам се, да е полезно и за НБУ. Мисля, че преподавателската мобилност дава много добра възможност за установяване на контакти с колеги от други висши учебни заведения, с които да се обменят опит и идеи, както и да се насърчи участието на преподаватели и студенти от двете институции в Еразъм програмата. Определено смятам, че такива посещения разширяват нашия професионален кръгозор и горещо препоръчвам на всички колеги да осъществят „Еразъм мобилност“. За моето участие в тази програма мога да споделя, че в Педагогическия факултет на „Комплутенсе“ бях посрещната много сърдечно както от ръководството, така и от преподавателите, с които се запознах. Всички те ми оказаха не просто съдействие за провеждането на лекциите и семинарите от организаторска или техническа гледна точка, а с любезното си и дружелюбно отношение превърнаха престоя ми в незабравимо преживяване. Заслугата за това обаче не е само на преподавателския екип. Има и още един особено вълнуващ момент. Искам да подчертая, че срещите със студентите бяха емоционални и много интересни, наситени с въпроси, както свързани конкретно с представените от мен теми, така и изобщо за нашата страна.

Ползотворното ми посещение в Мадридския университет „Комплутенсе“ се обогати и с впечатления от още едно събитие, което векове наред е неделима част от историята и културата на Испания, а за нас, преподавателите по испански език, е от особено значение, защото е тясно свързано с името на най-емблематичния представител на духовния живот на испаноезичния свят – Мигел де Сервантес. Престоят ми съвпадна с отбелязването на 400 години от смъртта на литературния гений. Така наречената Седмица на Сервантес (Semana Cervantina), продължила от 20 до 28 април, бе изпълнена с множество събития – конференции, презентации, срещи, посещения, изложби, кръгла маса „Сервантес срещу Шекспир“, работилница за най-малките и др. Ден преди да отпътувам обратно за София, успях да посетя седалището на Институт Сервантес в Мадрид с екскурзовод, където разгледах изложбата „Мигел де Сервантес или желанието за живот“ на фотографа Хосе Мануел Навиа и част от сградата. Може би най-вълнуващият момент беше посещението на т. нар. „сейф на буквите“ (caja de las letras), своеобразна „капсула на времето“, която се помещава в подземието на сградата на Институт Сервантес, преди това седалище на Централната банка (частна испанска банка). Именно трезорът е превърнат в място за съхранение на заветите, на посланията, които са отправили и отправят известни испански и испаноамерикански представители на културата. Всеки един от тях посочва датата, на която да бъде отворено неговото послание. На 21 април 2016 г. мексиканският писател Фернандо дел Пасо, носител на наградата Сервантес за 2015 г.,  придружен от директора на институт Сервантес Виктор Гарсия де ла Конча, оставя своя завет към поколенията в сейф 1501, който ще бъде отворен след 100 години.

Възпоменателната плоча в памет на Димитър Димов в Мадрид

И накрая, като говорим за литература, за силата на духовното, предлагам на вашето внимание това свидетелство за едно уникално присъствие на България в Испания:

Ако някой от вас, читателите на тези редове, реши да посети Мадрид, може да се увери в особената почит към един български писател, живял и творил в испанската столица през 1943 г. В знак на признателност към делото и творчеството на автора на „Осъдени души“, през 1987 г., по повод двадесет и първата годишнина от смъртта на Димитър Димов, мадридчани поставят възпоменателна плоча на входа на сградата, в която е живял писателят.

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

Департамент „Романистика и германистика“

София, август 2016 г.

Вашият коментар