Статии

Бал на франкофоните в НБУ

Университетски дневник бр.22 (2018)

На 18 октомври 2017 г. се проведе първият Бал на франкофоните и франкофилите в Нов български университет. Събитието бе открито от ас. д-р Радосвета Кръстанова, Директор на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, и г-н Петър Топарев, представител на Университетската франкофонска агенция (AUF) в България.

Участници в събитието бяха настоящи студенти и алумни на НБУ и преподаватели-франкофони от академичната общност на Университета. Организаторите привлякоха вниманието на присъстващите с интересни игри и работа в екип, които целяха да провокират тяхното креативно мислене. Една от задачите им бе да представят виждането си за популяризирането на френския език и култура в България. Екипите, обединяващи представители на три поколения, работиха целеустремено под менторството на проф. Антоний Тодоров, д.н., проф. д-р Анна Кръстева и гл. ас. д-р Катя Христова. Те предложиха ценни идеи и съвети как да бъде съхранена вековната традиция на преподаване на езика на Молиер, Юго и Екзюпери в средното и висшето образование в България.

Кулминация на Бала беше литературната викторина с откъси от текстове на франкофонски класици, прочетени от студенти на НБУ. Наградата спечели д-р Весела Атанасова, преподавател в Центъра за средиземноморски и източни изследвания.

Събитието е част от инициативите на Франкофонския център за академични постижения в НБУ, Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси (ЦКРО).

Може да следите инициативите на ФЦАП на страницата във фейсбук: https://www.facebook.com/francophonieNBU/
Или в сайта на ФЦАП: http://francophonie.nbu.bg/

Екипът на ФЦАП изказва благодарности на всички участници и на колегите от ЦКРО – г-жа Ирена Петрова–Павлова, Уебстудио – Косьо Хаджигенчев и специалист „Озвучаване“ Александър Стефанов.

Вашият коментар