Преподавателите на НБУ

Една седмица в RUFA, Рим

Университетски дневник бр.25 (2019)

Университетски обмен по програма Еразъм+

доц. д-р Ралица Стефанова, департамент „Дизайн”, НБУ

Ралица Стефанова ни пренася в Рим, в университета RUFA – едно пътуване чрез Еразъм+, което зад конкретното и очевидното пресъздава вечната драма между формата и съдържанието.

Университетът за изящни изкуства в Рим (RUFA), Италия, е образователна институция в областта на изкуството, дизайна и комуникацията, основана през 1998 г. от известния италиански скулптор Алфио Монгели. Разполага с части от седем сгради в два от най-престижните и оживени градски квартали. RUFA обучава студенти в следните специалности: бакалавърска степен – Графичен дизайн, Комикс и анимация, Дизайн – интериорен и продуктов, Кино, Фотография, Сценография, Живопис, Скулптура; магистърска степен – Визуален и иновативен дизайн, Компютърна анимация и визуални ефекти, Мултимедийни изкуства и дизайн, Филмови изкуства, Сценография, Живопис, Скулптура и Графика.

Оборудването и дизайнът на пространствата в отделните сгради са изключително модерни, а в някои от новопридобитите помещения в историческата индустриална сграда Пастифичо Черере се намира т.нар. „лаборатория“, в която се проектират и произвеждат дизайнерски продукти с помощта на ръчни инструменти и 3D принтери, фрезови и лазерни машини за рязане, които осъществяват успешна връзка между изкуство и технология. Лабораторията е насочена към създаване на дизайн продукти, осветителни тела и мултимедия. През март, с помощта на преподаватели, там се произведе стол по проект на второкурсник от програма „Дизайн“, който участва в Миланския мебелен салон. Отново в сградата Пастифичо, съчетаваща съвременния дизайн и автентичността на историческата сграда от миналото за производство на паста (на показ са оставени индустриални елементи, тухла, метал, товарен асансьор) се намират ателиетата на специалностите Живопис, Скулптура, Графика, Сценография, Визуален и иновативен дизайн, Мултимедийно изкуство и дизайн. В духа на индустриалното и модерно звучене, съчетано с органичен подход към дизайна, е създадена и открита тераса, която, освен зона за релакс, се ползва и като пространство за събития, музика, презентации, изложби, работилници, дискусии, пърформънси и фестивали с фокус върху креативността.

Централата на RUFA

Още един елемент в концепцията за обединяване на учебния процес и времето за съвместно прекарване и изживяване е покривът на същата сграда, който е превърнат в мини футболно игрище на открито, откъдето участниците могат да се насладят на гледка към тази оживена, университетска част на града, а също така и да „видят“ бъдещето по-добре. RUFA е единствената академия по изкуства и дизайн в Италия, която е осъществила подобен проект.

В седмицата 25–30 март 2019 г. в университета течеше трескава подготовка за деня на отворените врати, провел се на 30 март. Ателиетата бяха отворени и студенти и преподаватели станаха част от съвместен творчески процес, който демонстрира спецификите на отделните специалности. В едно от ателиетата беше изработена инсталация – мащабен тунел от платна, по чиито кухи стени отвътре студентите творяха и импровизираха, създавайки черно-бели и цветни образи. Въпреки натоварените им графици, бях изключително добре посрещната от директора на университета арх. Фабио Монгели, от Еразъм координатора Джулиа Менкарели, както и от преподавателите, които ме запознаха с принципите и методологията на обучението по дизайн в университета.

Мотото на програма „Дизайн“ е създаването на проекти, които да променят света. Фокусът е върху интериорния дизайн и дизайна на мебели, които са съвременни, функционални и иновативни, с поглед към бъдещето. Бакалавърската програма е тригодишна, няма избираемост на изучаваните курсове през годините, всички те са задължителни. В първата година се изучават следните курсове: Дизайн 1 – интериор, Дизайн 1 – приложна технология, История на дизайна 1, Дизайн методология, 3D моделиране 1, Макетиране, Техническо рисуване и проект дизайн, Основи на компютърното поректиране, Технология на материалите и Основи на компютърния език.

Основният курс по дизайн, воден от Джузепе Рагоста, поставя основите на дизайна и разделя учебния процес на два основни проблема – формата в пространството и взаимоотношенията между елементите в него, както и историята на дизайна, която спомага за намирането на собствен стил. Това е базисен курс, който учи студентите на специфичния език на дизайна, дава А-Б-то и основната терминология, споделя Рагоста. В този курс се анализират проекти по отношение на формата, цвета, пропорциите, стила, вдъхновението. Дава се практическа задача, свързана с конкретен проект – съществуващ план на апартамент, обикновено на две нива, който студентите трябва да проектират. Финалният проект за края на годината се представя под формата на чертежи и рисунки – на ръка и компютър. Останалите курсове спомагат за усвояването на умения, които да направят възможно реализирането на този проект. Така например в „Основи на компютърното проектиране“, воден от Алесио Кремисини (осъществил обмен по програма Еразъм+ в НБУ) се изучава AutoCAD, 2D програми и V-Ray.

Студенти в час по Дизайн методология

Студенти в час по Дизайн методология

Студенти в час по Дизайн 1

В курса „Дизайн методология“ Ели Розенберг залага на експеримента и разчупване на традидицонните представи за форма и функция. На студентите си от първи курс поставя задачата да направят нефункционална кинетична инсталация, абстрактна по своя характер, от хартия или комбинация от материали по избор, която на по-късен етап да се превърне във функционална. „Най-трудната част от проекта е да обясниш на студентите защо обектът трябва да е нефункционален, да ги накараш да мислят абстрактно, да съобразяват форми и пропорции в пространството без конкретика“, споделя Розенберг. В този курс студентите често проектират продукти, като лампи, които се реализират в „лабораторията“ с помощта на Джорджо Маркатили в неговия курс „Дизайн 1 – приложна технология“, в който се разяснява как се използват 3D принтерите и останалите машини. Дейността в лабораторията е важна, защото реализира проектите на студентите, с които могат да участват в различни състезания и конкурси, например на компания Оливети. В две последователни години RUFA печели Olivetti Design Contest, конкурс за студенти от цяла Европа, с първо и трето място, като първото място е за проект за бизнес смартфон, озаглавен „One“. Тази година студентите от втори курс работят върху два продукта – стол и ПОС терминал.

Учебната програма във втори курс включва следните курсове: Дизайн 2 – интериор, Дизайн 2 – експозиционен дизайн, История на дизайна 2, Продукт дизайн 1, Дизайн на осветление 1, История на съвременната архитектура, Особености на архитектурата и градското планиране, Типология на художествените материали, Теория и практика на перспективата, 3D моделиране 2 (3ds Max и AutoCAD) и английски език. Ако в първата година в основния курс по дизайн се учат принципите за проектиране на жилищна среда, то тук акцентът е върху дизайн на магазин или ресторант, с което е свързан и проектът, върху който работят студентите. Курсът по експозиционен дизайн, воден от Алесандро Чанчо, е пряко свързан с основния курс – тук студентите създават проект за временен магазин или павилион за изложение. Работят върху реален обект по групи. Чанчо, който миналата година посети НБУ като лектор по програма Еразъм + и проведе семинар на студентите от департамент „Дизайн“, се опитва да провокира студентите, като ги кара да мислят за емоционалното въздействие на дизайна, стимулира ги да дискутират върху произведения на изкуството, дизайна и архитектурата от ХХ век относно въздействието им и смислите, които носят, относно тяхната социална и художествена роля. В курса „Дизайн на осветление“, Ели Розенберг стимулира студентите да експериментират в проектирането на обекти от всякакви материали, които след това биват произведени, а в „Типология на художествените материали“ се разясняват техните особености във връзка с използването им в интериора.

Арт инсталация по повод деня на отворените врати

Във финалната, трета година учебната програма включва: Дизайн 3 – интериор, Продукт дизайн 2, Дизайн 3 – експозиционен дизайн, Дизайн на осветление 2, История на изкуството  – художествени стилове и контекст, Виртуална архитектура (3ds Max, анимация, видео), Мултимедиен дизайн (интеракция между компютър и обект), Презентация на проект (как се прави портфолио, как да се представи проект пред жури, клиент), стаж и бакалавърска теза. Тук основният курс по дизайн е свързан с по-сложна задача, с проектиране на обществен интериор, например хотел. Стажът е свързан с работа в компания по специалността, а бакалавърската теза представлява проект по избор – интериорен или продукт дизайн. Студентите имат един задължителен научен ръководител и един по желание (обикновено преподавател по компютри). Дипломантът предава три копия на дипломната си работа – едно за университета, едно за себе си и едно за научния ръководител. Прави се проверка за автентичност на бакалавърската теза и след заседаване пред комисия студентът се дипломира с проект, който бива защитен от закона за авторско право. Учебните програми на RUFA се адаптират за чуждестранни студенти по програма Еразъм +.

Студент от втори курс БП „Дизайн“ е проектирал стол за Миланския мебелен салон; продуктът се произвежда в „лабораторията“ на RUFA

Една от важните за университета инициативи е т.нар. Конкурс на RUFA (RUFA Contest), чиято цел е да подкрепи и поощри талантливите студенти чрез парична награда и самолетен билет до студиото на прочут дизайнер, който ръководи майсторски клас в продължениe на седмица (сред водещите са били Щефан Загмайстер и Карим Рашид). Темата на тазгодишното издание е „Божествена естетика“, а акцентът е върху формата, „защото думите объркват“. Студентите, които могат да участват индивидуално или групово, трябва да разсъждават върху концепцията за естетиката и красотата, идентифицирани чрез форма и цвят, хармония и баланс. Целта е да се отиде отвъд модното и ефимерното, проектът трябва да постигне „божественото“ чрез съдържателност и простота на посланието.

Още един знак за креативността на студентите, която бива поощрявана и чрез извънаудиторни дейности, са изложбите и фестивалите, в които участват. На 27 март 2019 г. в Музея на Рим се откри изложбата „Фотографията в камера обскура“, в която архивът на музея показва над 300 подбрани фотографии от колекциите си – от началото на фотографията до творби на съвременни художници, които имат връзка с Рим. Изложбата показва различни нива на интерпретация – от реконструкция на историята и еволюцията на фото техниките до ролята на художниците чрез тяхната специфична работа, които „четат“ града, показвайки го в целия му визуален контекст. Студенти от програма „Кино“ в RUFA, заедно с трима преподаватели, са заснели четири, 10-ина минутни оригинални видеа от части на Рим. „Скитане из Рим“ (Flaneur Roma) е проект, в който чрез дигитални камери участниците губят себе си в градския пейзаж, изпълнен със символи. Броденето без цел разкрива възможни връзки между звук и образ и улавя моменти, които обичайно избягват от погледа ни заради забързаното ежедневие в мегаполиса. Използвани са гласовете на Федерико Фелини, Джорджо де Кирико и др.

Товарният асансьор на историческата сграда се ползва и отразява духа на бившата фабрика

Открита тераса, която освен зона за релакс, се ползва и като пространство за събития, музика, презентации, изложби, дискусии и фестивали

RUFA е една от образователните институции в областта на изкуството и дизайна, която предоставя възможност за обмен на преподаватели и студенти по проглама Еразъм+ с Нов български университет. Двете страни осъществяват изключително ползотворно сътрудничество, обменят добри практики и опит, което спомага за професионалното развитие и разширяване на хоризонтите.

фотографии: доц. д-р Ралица Стефанова

Вашият коментар