Студентите на НБУ

Какво е за мен индивидуална програма в НБУ

Университетски дневник бр.23 (2018)

Габриела Георгиева,
студент в БП „Счетоводство и одит“ (випуск 2014 г.)

Вторият разказ на Габриела Георгиева, студент в програма „Счетоводство и одит“, съвсем очаквано засяга не въпроси за баланса по сметката ѝ, а необходимостта историкът да интерпретира фактите като „оракул-жрец“.

Аз съм Габриела Георгиева, студент в БП „Счетоводство и одит“ (випуск 2014 г.).

След две години обучение в тази програма имах желанието, освен да развивам логически мисълта си, да се занимавам и с не толкова точна наука, т. е. да се докосна до по-широки понятия и въпроси, свързани с миналото, настоящето и бъдещето. Това мое желание бе провокирано и от лекциите при доц. Веселин Методиев в курс „GENB052 Граждански права и задължения в българската държава и общност XIX-XXI в.“, включен в програмата ми. Този курс засили и затвърди убеждението ми от ученическите ми години, че една точна наука може да бъде разбрана много по-добре и по-пълно в съчетание с хуманитарна – в случая икономика и история.

Нов български университет ми предостави точно тази възможност и аз още през третата си година на обучение в БП „Счетоводство и одит“ вече се обучавах по индивидуална програма, в която бяха включени курсове от БП „История и археология“. Така се озовах и на първия пътуващ семинар „Егейска Македония – от античността до наши дни“, който ме вдъхнови и написах есе на тема „Символика в християнството“.

В момента съм четвърта година и имах възможност да посетя още един пътуващ семинар – на тема „Янина – столицата на Епир“, който отново ме провокира да напиша есе – „Историкът: „оракул-жрец“.

Сега вече съм напълно убедена, че избраната от мен индивидуална програма ми дава възможност да придобия, от една страна, професионална реализация като счетоводител и от друга – опитност на стратег, получена от изучаването и анализирането на историческите процеси и събития и тяхното влияние върху съвременния ни икономически живот.

С една дума, осмелих се „ne varietatem timeamus/да не се боя от разнообразието“!

Вашият коментар