Библиотеката

Лятна програма на библиотеката за преподаватели и докторанти

Университетски дневник бр.23 (2018)

Гергана Мартинова

Тази година Библиотеката организира през лятото семинари за преподаватели и докторанти по програма за информационна компетентност. Те са насочени към научната общност на университета и други организации. Обученията са изградени от четири модула, които в месеците юни, юли и август са разпределени в четирите седмици, както следва:

• Понеделник – „Техники за откриване на релевантни информационни източници“. Участниците ще научат повече за моделите на информационно търсене, както и за общите и специализирани аналитични стратегии, които се прилагат в рамките на този процес. Ще бъдат разгледани интерактивните и неформални стратегии за преглеждане, а също и основните техники за работа в библиотечните каталози и бази данни, използване на тезауруси и индекси, търсене по цитиране, ограничаване на резултати, филтриране и други.

• Вторник – „Видове електронен текст и медийни формати“. Ще бъде коментиран моделът „текст-форма-четене“ или „метаморфози на текста“. Ще се демонстрират видове електронни текстове и мултимедийно съдържание в мултидисциплинарни и тематични бази данни. Ще се говори за дигитализирани издания от библиотечните колекции и спецификата при тяхното ползване.

• Сряда – „Стилове и стандарти за цитиране“. Участниците ще се запознаят с основни библиографски стандарти и информационни продукти, подпомагащи учените в процеса на цитиране.

• Четвъртък – „Научно публикуване и цитиране в реферирани и индексни бази данни“. Преподаватели и докторанти ще научат как видовете публикации влияят върху общността, какви инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научни изследвания да използват и на какво да обърнат внимание при цитатната активност в реферирани и индексирани бази от данни.

Всички семинари са с начален час 16.00 ч. и са с продължителност един астрономически час. Мястото е зала за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на Библиотеката. Външните посетители заплащат такса. Необходима е регистрация на бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296 или имейл: library@nbu.bg

Вашият коментар