Статии

Милен Русков бе гост на Нов български университет

Университетски дневник бр.22 (2018)

НБУ организира интердисциплинарен прочит на романа „Чамкория“

Аксения Янева

В Нов български университет се проведе интердисциплинарна дискусия, посветена на романа „Чамкория“ на Милен Русков, организирана от департаменти „Философия и социология“ и „Антропология“. Официални гости бяха проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ, и д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ.

Изказвания за творбата направиха доц. д-р Васил Гарнизов, доц. д-р Веселин Методиев – членове на Настоятелството на Нов български университет, проф. д-р Димитър Вацов, преподавател от департамент „Философия и социология“, и доц. д-р Йордан Евтимов, преподавател от департамент „Нова българистика“. Освен от авторитетните анализи, многобройните присъстващи успяха да получат повече информация относно историческия контекст, езика, политическите идеи и основните стремежи, вплетени в книгата, по време на последвалата дискусия.

Романът „Чамкория“ на Милен Русков е определян като едно от най-значимите литературни и културни събития за 2017 г. Интересът към него продължава да расте, затова и вече е факт неговото второ преработено и съкратено издание. Богат на културни и исторически контексти, романът представя картината на българското общество от 20-те години на ХХ век, но отправя интелектуални предизвикателства и към съвременността. В този смисъл той представлява интерес не просто за литератори и литературоведи, но предразполага и за кръстосан интердисциплинарен прочит от историци, антрополози, философи и др. Целта на дискусията, организирана от НБУ, е „да разпита“ романа в лицето на неговия автор от различни дисциплинарни перспективи с акцент върху неговата съвременна значимост и социални резонанси. Като резултат от тази равносметка в рамките на няколко часа в Нов български университет бе направен задълбочен анализ на „Чамкория“, чиято обективност изискваше включването на авторитети от различни области. Творбата бе разгледана от няколко гледни точки. Проф. д-р Димитър Вацов постави оценката си от философска перспектива, доц. д-р Васил Гарнизов – от антропологическа, доц. д-р Веселин Методиев – от историческа, доц. д-р Йордан Ефтимов – от литературоведска.

По време на семинара, посветен на най-нашумелия български роман на 2017 г., проф. Вацов направи обзор на творчеството на Милен Русков и акцентира върху развитието и обогатяването му през годините. Доц. д-р Веселин Методиев разгледа историческия контекст и заяви, че „творбата представя атмосферата в българското общество по изключително точен начин“. Той поздрави автора за прецизното боравене с пресата и обяви романа за „историческо явление“. По време на анализа си доц. Гарнизов фокусира вниманието на присъстващите върху детайлите от софийската градска култура между двете световни войни, които умело изграждат основата на книгата, която нарече „плътна софийска етнография“.

Голяма част от многобройната публика бе запозната със сюжета и активно се включи в последвалата дискусия. Милен Русков, който е автор на още три романа – „Възвишение“(2011), „Захвърлен в природата“(2008) и „Джобна енциклопедия на мистериите“ (2004), отговори на интересни въпроси, които обхващаха предпоставките за литературно утвърждаване за кратък период от време, специфичното усещане за равновесие и умението за „сваляне“ на високите гледни точки. В дискусията участваха Деян Кюранов, проф. д-р Иван Касабов, проф. д-р Михаил Неделчев, проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Лилия Гурова и проф. д-р Ирина Генова.

Вашият коментар