Статии

Моята среща с Европейската централна банка

Университетски дневник бр.22 (2018)

Теофана Харалампиева, докторант

Като докторант към департамент „Архитектура“ към Нов български университет бях избрана и поканена да участвам в международна конференция във Франкфурт в сградата на Европейската централна банка за Ден на отворени врати. Надсловът бе „Жени от технически специалности с възможност за стаж и професионално развитие в ЕЦБ“. Участниците бяха само жени – докторанти и магистри в различни университети от цяла Европа.

Тогава разбрах за връзката, която може да има между една банка и архитектурата. В ЕЦБ се разкриват множество възможности именно в областта на архитектурата и интериорния дизайн. Разбрах също, че възможности има и за жени в сферата на сигурността, правото, администрацията, човешките ресурси, информационните технологии и химията.

Те търсеха именно жени, защото наистина държат на разнообразието и толерантността в организацията, особено на половото разнообразие.

Аз съм архитект и като такава за мен самото посещение в сградата беше истинско удоволствие и вдъхновение. Дизайнът на виенското архитектурно студиo “Coop Himmelb(I)au” за новите помещения на Европейската централна банка във Франкфурт съчетава хоризонталната структура на забележителния Grossmarkthalle с усукана двойна кула, която се издига на 185 метра. Обединени от входна сграда, тези два елемента формират ансамбъл със специална архитектурна значимост. Чрез множество мостове, платформи и стъклен атриум между двата обема се създава вертикален град. Изключителният атриум и видимата стоманена конструкция показват, че сградата на ЕЦБ принадлежи към изцяло нова типология на небостъргачите. Като „градско фоайе“ се използва реконструираният бивш пазар на едро от 20-те години на миналия век (Grossmarkthalle). Контекстът на миналото много умело е интегриран в новата конструкция, без да се нарушава неговата цялост. Силно препоръчвам да посетите сградата. А защо не и да помислите за кариера там.

По време на конференцията бяха презентирани истории на различни жени, свързали професионалния си път с Европейската централна банка. Това бяха жени с различна специализация – бизнес администрация, информационни технологии, инженерство. За всяка една от тях ЕЦБ е била организацията, променила живота им, давайки им възможност да учат и работят това, което най-много са желали.

Като съвет към участничките беше да търсят подходящия мениджър, вместо да се опитват да намерят перфектната работа. Друг акцент беше необходимостта от търсенето на добавена стойност и значимост в това, с което се занимаваме. Да вникваме в културата и потенциала на организацията, да целим подкрепата вътре в нея с цел осъществяване на нейните цели. Посъветваха всички нас да бъдем умни и смирени, за да научим нещата, които не знаем. Незнанието не е непременно слабост, ако се проумее и разбере как да се променя.

Това прекрасно място привлича стажанти и служители от целия Европейски съюз. Възможностите за наскоро завършили студенти в ЕЦБ се делят на стаж (internship) и стажантска програма (graduate program), в зависимост от образователната степен на кандидата. За успешен прием за стаж към ЕЦБ е необходимо да имате завършен „бакалавър“ и да имате по-малко от една година професионален опит в своята област. Самият стаж продължава между 3 и 6 месеца, с възможност за удължаване до година. По време на стажа е осигурено месечно възнаграждение – около € 1050, застраховка и отпуск по празниците.

Стажантската програма от друга страна изисква поне магистратура. Кандидатите, които притежават степен „доктор“, са с предимство. Продължителността ѝ е поне 2 години, с възможност за удължаване до 3 години. Предполага преминаване през поне две бизнес области и завършване на проект. Заплащането тук е много по-високо – € 4600. Работният език в цялата банка е английският.

Като архитект за мен беше интересно да разбера по какъв начин ЕЦБ като една предимно финансова среда и общност би могла да бъде обвързана с архитектурата. След разговори с колеги, които работят там, беше удоволствие да обменим опит и идеи относно възможни преустройства и дизайн на множество офис пространства, които предоставя сградата. БИМ технологиите навлизат с пълна сила в проектирането и те са изключително заинтересовани да работят с хора, специализирани в тази сфера.

Ако живо се интересувате от възможностите, които ви предлага ЕЦБ, ви съветвам да се обърнете към Центъра за кариерно развитие на НБУ (корпус 1, офис 101). Там ще получите пълна информация за начина на кандидатстването. А ако не сте близо до НБУ, просто отворете сайта: www.ecb.europa.eu/careers/

Вашият коментар