Статии

Назад към читателя

Университетски дневник бр.22 (2018)

доц. д-р Морис Фадел

Читателският клуб на НБУ – съвместна инициатива между Центъра за книгата на НБУ и департамент „Нова българистика“ – е предизвикателство не само за „публиката“, но и за „водещите“. Доц. дфн Пламен Дойнов, доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Морис Фадел са свикнали на друго отношение към книгата. Те дълги години са се старали да забравят това какво е да си читател, за да могат да „прецеждат“ текстовете, които разглеждат, през различни методологически оптики. Сега обаче трябва да се разделят с литературознанието, със своята странна професия и да се върнат към читателските си навици. Сега трябва отново да се поддадат на „емоционалната заблуда“, с която е длъжен да се бори всеки критик. Сега трябва да се научат да говорят за текста така, както говорят другите за него, забравяйки професионалния жаргон, сложните думи, завъртените изрази, любовта към цветистия парадокс, към хладната ирония. Сега трябва да си спомнят какво са били преди да се направят на онова, което си мислят, че са.

Всъщност, получава се нелошо. Делението „публика – водещи“ е илюзорно. Няма привилегировани гласове и позиции. Става истински разговор за книги. До този момент са обсъждани „Остатъкът от деня“ на новия носител на Нобелова награда за литература Кадзуо Ишигуро, „Шегата“ на Милан Кундера и „Хавра“ на Захари Карабашлиев. В края на всяка сбирка на клуба се избира следващата книга, за която ще се говори.

Вашият коментар