Новини

(не)Достъпния университет

Университетски дневник бр.24 (2019)

Двадесет и четвъртият брой на „Университетския дневник“ е посветен на (не)Достъпния университет. Живеем в епохата на интернет и глобализацията, които поставят пред изпитание всичко, с което сме свикнали. Схващанията ни за елит и елитарно са поставени под съмнение и се променят пред очите ни. Искаме да демократизираме всички сфери на живота си и го правим с инструментите на глобалната мрежа и дигиталните технологии, но как променяме съзнанието си и дали се справяме с тази нелека задача? За да постигнем или получим нещо, какво правим, какво даваме от себе си? Свободата е отговорност и университетът е мястото, където това се вижда всеки ден и прозира през всяко действие. В този брой авторите ще ни запознаят с различните измерения на достъпността, която е един от основните маркери на времето, в което живеем. От учениците на Райна Кабаиванска, през изкуството на Милош Гавазов, системата за тюторство, Еразъм мобилността и ресурсите със свободен достъп на Библиотеката, броят ни среща с действията за постигане на лична свобода чрез достъп до възможности. Доц. д-р Деница Топчийска в основната статия на броя ни запознава с теорията и философията на достъпността. Приятно, надяваме се, достъпно, осъзнато и отговорно четене!

Христо Чукурлиев

Вашият коментар