Студентите на НБУ

Посещение на студенти от НБУ в НИМ и участие в калиграфско ателие

Университетски дневник бр.23 (2018)

Захарина Петрова-Проданова

Кратките форми разчитат на експресивната и богата изразност. Забележете особения шрифт на графитите днес и си представете онова, което бързо и много казва, колко бавно се прави.

По повод 11 май – празника на Светите равноапостоли Кирил и Методий студенти от специалност „Графичен дизайн“ към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ с преподавател ас. д-р Захарина Петрова-Проданова посетиха Националния исторически музей и разгледаха изложбата „Сакралното пространство на религиозната култура и народното изкуство по българските земи XV-XIX век“. В нея акцент представляваше т. н. Паисиева белова – един от най-ранните преписи на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. В рамките на посещението студентите взеха участие и в организирано от музея калиграфско ателие, в което всеки получи копие на страница от другия съхраняван в музея препис на „Историята“ с преписвач Тодор Пирдопски, датираща от началото на XIX-ти в. Задачата се състоеше в прерисуване на орнамент и препис на текст в шрифт „късен полуустав“, с което участниците се справиха без затруднения, тъй като шрифтът е един от изучаваните в програмата на курса „Шрифт и калиграфия в графичния дизайн, част II“. Разбира се, подбраният текст, оригиналните материали и автентичната обстановка засилиха усещането за сакралност, което организаторите се бяха постарали да създадат и благодарение на което в края на ателието студентите изразиха голямо задоволство от посещението си в музея.

Вашият коментар