Пловдивският брой

Премълчаното разказано – пътуваща сцена

Университетски дневник бр.25 (2019)

„ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО – пътуваща сцена”,
част от официалната културна програма на Пловдив – европейска столица на културата 2019

доц. Възкресия Вихърова

Публикуваме без редакции текста на Възкресия Вихърова –
емоционален разказ за превръщането на проект-спектакъл в лична кауза.

 

Кратка предистория:

4 ГОДИНИ ПО-РАНО 2015

Месец септември

Ресторант Верано – южен край на плажа къмпинг Смокини

Тук специалитет са Панираните калмари

Три жени, наметнали нещо върху банските си костюми си говорят. Едната е политик от висока  международна класа  с направление на дейност – Дискриминация и насилие по полов признак

Втората – обслужва горещи военни точки като представител на ООН, направление трафик на хора и бежанци

Третата аз,…….. режисьор и театрален педагог………….;-)???

Събират ни различни теми…………..децата……………. политическият световен хаос, положението в Украйна………….кой какви планове има ……. Лятото е към своя край

И изведнъж въпрос: Възкресия, ти би ли направила един спектакъл  за………….. Насилието или по скоро за НЕнасилието.

Безгрижно изпуснат отговор:……..Ами да … интересна възможност …………….Може би нашият театър /имам предвид УТ на НБУ/   би изразил позиция  по проблема……………/нито за миг нямах предвид себе си, поне НЕ тогава/.

Края на ноември същата година: Здравей Възкресия, по повод твоето обещание, какво ще кажеш да имаме премиера  някъде към 20 януари 2016

И така

Не успях да отговоря  почти нищо, датата на премиерата беше определена, градът също, имаше и дати за предстоящо републиканско турне…………..

Нямаше начин за друг отговор освен да свикам отбор и да опитам: Аз и Документален театър………………тема НЕнасилие………никога не го бях мислила преди…………

 И така първи в отбора влезнаха преданите алумни на Програма Театър НБУ – актрисите  Добриела  Попова, Дияна Спасова, Росица Гевренова и Яна Грозданова

Сн. 1

             Виж снимка 1 /рекламна фотосесия за спектакъл ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО – documentary fiction, фотограф Цветан Игнатовски/

Още тук част от нас стана и проф. Десислава Бошнакова, за да сподели в качеството си на студент по режисура в магистърска програма Театър и общество, страстта си към документалния театър

Виж снимка 2, фотограф Косьо Хаджигенчев; снимка, която в последствие стана емблематична, както за проекта, така и за една от основните му инициативи – Платформа Артисти за НЕнасилие; виж снимка 3 /от тук нататък дизайн на визуалната идентичност на проекта ………………Лаборатория  на НБУ с ръководител доц. Илия Кожухаров и студентите Филип Рашеф и Лилия Уюрова/

Спектакълът се игра в повече от 10 града, беше селекциониран за фестивали, на някои от нас донесе и награди……………

Публиката не закъсня да се намеси – писма, разговори, покани, предлагане на партньорства………………искане на продължение.

Сн. 2

Първо продължение – 2017 г. писане на Aplocation form, обособяване на модули и партньорска мрежа, адаптиране на идеята ни към приоритетите на Пловдив ЕСК 2019, консултации и пак отново – ревизиране на идеята.. адаптация, консултации………………..

Решение с протокол  – Вътре сме –

„ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО – пътуваща сцена“ е част от културната програма на Пловдив 2019

Ето какво може да се прочете в резюмето на Aplocation form /подбрани извадки/:

Проект на УТ на НБУ

Ръководител: доц. Възкресия Вихърова /театрален режисьор и педагог/

Цел: Да изследва темата за насилието в обществото и реагира с различни арт продукти – представления в жанра на documentary fiction, акции и  инсталации в градското пространство, съпътствани от обучителни, дискусионни и терапевтични модули. Така проектът защитава позицията „Театърът като фасилитатор при решаването на социални проблеми“.

Сн. 3

Дейностите са насочени към различни групи и общности и техните проблеми, свързани с проява на насилие, като стимулират собственото им участие в създаване на артистични алтернативи за решаването му

Модули :

Проучване и набавяне на суров /документален/ материал; Обучителен; Терапевтичен „Стая за плачене“; Репетиционен; Пътуваща сцена турне

Време: април 2018 – ноември 2019

Партньори: Academy of Music, Dance and Fine Arts, гр. Пловдив

Градска художествена галерия, гр. Пловдив

Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, гр. Пловдив

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет

Регионален телевизионен център, гр. Пловдив

Френска театрална компания  КTHA

По-късно присъединили се

Institut français de Bulgarie

UNICEF

Фондация „ПЛАТФОРМАТА-НЕ“50

ktha@ktha.org • +33 (0)

И разбира се бюджет – НЕмалък но и НЕдостатъчен / както става винаги в сферата на зкуството и културата;-( за това нови и допълнителни кандидатствания за грантове в и извън НБУ, нови, готови за съдействие партньори

Изглежда просто – започваш, следваш графика и …. Става

Но не за това искам да пиша в тази презентация, предназначена предимно  за общността НБУ.

Бих искала да споделя с тази общност – защо точно този проект, в името на какво, с цената на какво.

С този проект аз самата и от там и цялостната политика на УТ на НБУ направи неимоверния, трудния за всяко творческо его и същевременно напълно адекватен за времето си скок –

ОТ КОНЦЕПТУАЛИЗЪМ КЪМ КОНТЕКСТУАЛИЗЪМ

Или както написах преди време в материал за университетското списание „Следва“ –  „формалната В. Вихърова  се заменя от документалната В. Вихърова“

Сега обаче се питам – дали е така.

Дали дълготрайно възпитаваната ми интуиция в полето на изследване и знание за театралната форма  няма да се опитва системно да „погълне“ контекстуалните ми стремежи

Нека проследя проекта в решаването на тази дилема – Формален /разбирам с приоритет изграждане на формата като нов и друг вид съдържание/ или Документален /разбирам документа и многообразие от форми на живот без той да бъде променян/

Да проследим тази битка по Модули:

Набиране на суров материал и обучение

Обучителен

Терапевтичен „Стая за плачене“

Ето един Анонс от архива на проекта разпространен през март – април 2017 г. и април 2018 г.

Публикувам снимката, за да видите тази усмивка на човек неподозиращ мащабите на проекта, степента на дълбоко проникване в проблема, говорене за проблема чрез себе си и другите, на себе си и другите……………изгубвайки рутина и обиграност на средствата……………поемайки неразумни дози риск.

Работата по така изброените по-горе модули стартира с /цитат от архива/

„ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА  НА ТЕМА

ИСТОРИЯТА И НЕЙНИЯТ РАЗКАЗВАЧ  КАТО ОБЕКТ И СУБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ В ДОКУМЕНТАЛНИЯ ТЕАТЪР

…………………………………….……………………………………………………………. Или Ще се фокусираме върху факта :

В ДОКУМЕНТАЛНИЯ ТЕАТЪР КОЛКОТО ВАЖНА Е ИСТОРИЯТА, КОЯТО СЕ РАЗКАЗВА, ТОЛКОВА ВАЖЕН Е И РАЗКАЗВАЧЪТ, КОЙТО Я РАЗКАЗВА“ …………………..край на цитата.

За тази среща бяха поканени  студентите ….ПУ „Паисий Хилендарски“ „млади артисти от цялата страна и ученици от 7 училища на територията на гр. Пловдив /работа с над 250 деца/

Партнираше ни инициативата със седалище град Пловдив – „Театър на отговорността“

Като свои помощници  поканих   артистите:

Янко Велков възпитаник на програма  Театър на НБУ, който посвети кариерата си на работа по принципите на ФОРУМ ТЕАТЪР
/виж снимка 4; 4-1; 4-2/

Сн. 4

Гл. ас. д-р Тони Петрова – също алумни на НБУ, посветила години от творческата и педагогическата си работа на създаване към УТ на НБУ  група за Плейбек театър /на национално ниво общо групите в това направление са 3
/виж снимка 5 – Смесена група студенти на НБУ и ПУ за плейбек театър в акция/

Ето точно тук е точката на превъртане в дилемата Формален или Документален. Именно тази игра с трансформиране на субекта в обект и обратно при разказване на една документална история.

За такива инфлексни точки са нужни и кураж и екип.

Моят кураж беше силно подкрепен от екипа – силната творческа и изследователска мощ на първите випуски алумни НБУ програма Театър.

Сн. 4-1

Сн. 4-2

Сн. 5

Не казвам, че беше безконфликтно, че нямаше „зачеркване или злоупотреба“ на авторитети и специализирани знания, но……………………… продължихме заедно ………и даже когато това заедно не е предвидено в първоначалния бюджет …..когато сме на ръба да не можем да заплатим съпътстващите разходи, дори не говорим за труда ….. това заедно си остава ………….придобива нови и по екстремни форми на интердисциплинарна и чисто артистична дейност.

Само давам пример:

И двамата помощници на Горепосочените модули, органично и активно се вляха в Модул Репетиционен и Пътуваща сцена, а не бяха предвидени.

И за това

Ето какво ни очаква във времето 9–13 април 2019 г.

Тони Петрова ще направи едно удължаване на спектакъла „ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО – documentary fiction“ със тематична сесия  за НЕнасилие нса жени чрез  Плейбек театър.

Така проектът ни развива варианта на Модул „Стая за плачене“ и придобива самостоятелен непланиран апендикс, назован „Сподели, за да разкажа“, както  и развива ново партньорство с Фондация „Платформата НЕ“.

Янко Велков ще проведе на 10 април 2019  маратон  Форум театър и след това с откъс от тези сесии ще се включи на живо в премиерното представяне на премиерния  за периода спектакъл „Историята ТИ(ти) в мен“ на 12 и 13 април.

Работата до тук като работа на терен в градовете София и Пловдив  и работа в учебни часове в определени курсове в Програма Театър на НБУ  в периода април 2017 – декември 2018 даде  възможност да се създаде първият ни премиерен спектакъл

„ИСТОРИЯТА ТИ(ти)В МЕН“  с премиера 12 и 13 април в Зали за съвременно изкуство „Баня старинна“ гр. Пловдив, виж снимка 6

Жанрът отново е documentary fiction, темата този път НЕнасилие сред подрастващите и в училище.

Невероятна „смесица“ от прекрасни актьори, част от тях преподаватели в НБУ – гл. ас. д-р Ася Иванова, гл. ас. д -р Тони Петрова, д-р Веселин Мезеклиев, и алумни на НБУ – Мартина Апостолова, Яна Грозданова, Диана Спасова, Добриела Попова, Янко Велков  и прекрасния и партнирал многократно в експериманталната работа на УТ на НБУ актьор от театър София Росен Белов

Заедно с 15 студенти от Програма театър на НБУ

Как премина работата ни в търсене на театралния documentary fiction разказ „Историята ТИ(ти) в мен“

Предлагам ви връзка с предходните модули, проведени през април 2018 г. в гр. Пловдив и София. Четвъртокласник от едно сменно пловдивско училище, предимно с деца от ромски произход ни разкри тайната  за разликата между МАЧ и ТЕАТЪР 😉

На мач отиваме и почваме да ВИКАМЕ…….

На театър сядаме и чакаме да ПОЧНЕ

Спазвайки този принцип на дистинкциите   и ние се се опитавамхме да си определим разликите между ТЕАТЪР и ДОКУМЕНТ, фикция и истина, отново продължавайки играта за размяна на обект и субект на разказа

Спектакълът   „Историята Ти(ти)в мен“ – за Ненасилие в училище/ documentary fiction/ е създаден по истории разказани по време на поредица от уъркшопи по Forum theatre и  Playbac theatre, проведени през  2018 година с младежи на град Пловдив

 /7 училища, кризисни центрове и студенти ПУ „Паисий Хилендарски“/

Тема на историите: Насилие сред подрастващите – личен опит, прочетено, видяно, споделено и невъзможно да бъде забравено.

Занимаваха ни както самите истории така и техните проекции в разказвача – по време на уъркшоповете, по време на репетициите и по време на ……………..представянията

Спектакълът е в три части

Първа част – „Family members“

Тази част има за цел  да представи всички страни замесени в проблема за НЕнасилие в училище – родителите, учителите, училищните психолози, държавни и недържавни институции и инициативи за превенция и  борба срещу насилието .

В активен диалог изграден по документи, блогове и коментари, участващие  актьори се опитват още веднъж да си дефинират проблема, да ревизират гледните точки и опити, да преодолеят съмнения и спекулации, за да открият начина да се продължи напред.

Актьорите превръщат използвания документален материал в лична позиция, която отстояват в конфликт един с друг за постигане на заедност.

Втора част – Малки-Те и истории-Те им  или „ТЕ“- Нулевото поколение

Така нареченото от психолозите „Нулево поколение“  се ражда в периода 1990–1999 и носи на гърба си травмите на Прехода, липсата на доверие към институциите и страха от бъдещето.

В спектакъла то присъства чрез реални, документално действителни представители на  самото себе си – 15  млади артисти, студенти от програма Театър на НБУ

Докато се движат в пространството на Drum&Base  culture/ music and dance/

Те ни правят свидетели на малките си, но достатъчно страшни истории за цената на един газов пистолет, за последствия от една бутната тетрадка, за колко време минава едно комоцио или опит за душене, какво съдържат записките на една журналистка……Какво можем да направим, когато някъде около нас някой удари шамар на нас, заради нас или просто….около нас ………

Трета част – Диалози от „Синята стая“

5 документални казуса, които започват с въпроса:

„Здравей, ти кой си?“

И последвалите отговори на

Вальо Бавния,

Владо неспокойния

Деси от „Любовен триъгълник“

Двете Пловдивски… момичета, които…….

И  ДЕЦА, които убиват ДЕЦА

Много или малко са 12 години затвор за смъртта на 12-годишно момче?

Или чели ли сте историята на Питър Пан на детето си преди сън  или … в дъждовен следобед…………

Финал в спектакъла са монолозите на три майки – майката на погубеното дете, майката на извършилото деяние дете и майката на малкия на година и половина Йоан, която вече носи в себе си страха ……………….

Спектакълът е една артистично изградена фикция, базирана на  истински случаи. Евентуалното преувеличение или струпване на трудно поносимо количество факти е с художествена цел и изразява желанието на авторите да говорят открито по проблемите – без срам, предразсъдъци, предубеждения и спекулации……

Основна и уникална характеристика на спектакъла е, че ще присъства със своя „представителна извадка“ т.нар. „НУЛЕВО ПОКОЛЕНИЕ“

Този особено създаден в спектакъла или по особен начин използван от спектакъла социален документ, прави спектакъла уникален и принадлежащ и възможен за създаване единствено  от УТ на НБУ

Ще говори в него за проблемите си:

НУЛЕВОТО ПОКОЛЕНИЕ

Ще участва  на „живо“:

НУЛЕВОТО ПОКОЛЕНИЕ

или „ПРОТОТИПЪТ“ не само като обект на проучване, а той и в действие на сцената

ето ги: НУЛЕВОТО ПОКОЛЕНИЕ

СТАРАТЕЛНИ в залата за репетиции

ОРГАНИЗИРАНИ в каузата

ПОЛУДЕЛИ вечер  „на терен на D&B party“

За повече детайли за различни инициативи и събития виж приложената програма.Финалният модул по проекта ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО – пътуваща сцена ще се състои 3–9 октомври в Пловдив и София.

Темата е Ненасилие и приемане на различните по верски и етнически признак  с програма.

Инсталация „Една снимка милион екрани“ – за пътуващия и пристигащ човек по свое желание или по принуда.

Интерактивен спектакъл в открита градска среда: Новооткрита градска линия /Пловдив и София/ Горещи точки – копродукция с френската театрална компания KTHA, сeдалище Париж.

Издаване на книжка с приказки за деца, в която участниците в проекта ще споделят своите страхове  и демони, преобразени в приказни герои.

Вашият коментар