Статии

Проект „Студентски практики“ – мостът между образованието и бизнеса

Университетски дневник бр.22 (2018)

 

гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Все повече се засилват обществените разговори за сближаването на университетите с бизнеса. Още по-настойчиви стават и разговорите за повишаването на въвлечеността на студентите и завършващите в бизнеса и тяхното реализиране. От това се интересуват работодателите, които милеят за своя бизнес, студентите, а и университетите.

Централно място за тази промяна играе и проект „Студентски практики“. Първоначално той започва с европейско финансиране през 2013 г. и завършва през 2015 г. с особен успех. С пауза от близо 1 година проектът започва с нови сили и платформа в края на 2016 г и ще продължи до 29.09.2018 г.

„Студентски практики“ – фаза I е действително мост между бизнеса и образованието в реално време. Как е възможно това? Трите основни страни, които участват в една практика, са самият студент, неговият ментор – представител на компанията, академичният наставник – преподавател от университета. Така всъщност както менторът, така и академичният наставник са въвлечени в практиката на студента за целия ѝ период от 240 часа.

Снимка: 4*

В момента работата на всички звена, подпомагащи и администриращи практиката на студентите, се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Всеки студент е възнаграден със стипендия от 480 лв. в края на своята практика.
Така от качественото провеждане на практиките печелят всички, а между тях печелят най-много студентите. Опитът, който студентът получава по време на практиката, е незаменим в ранното му развитие като специалист.

В момента на информационната страница на проекта може да се види, че на национално ниво одобрените кандидатури са над 45 хиляди, публикуваните обяви са над 13 хиляди, а броят на обучаващите организации са около 5 хиляди. Над 2000 студента на Нов български университет вече са се регистрирали в платформата на проекта и близо 800 от тях са приключили успешно практиката си.

Статистиките са много красноречиви, но личният опит на всеки студент е много индивидуален. Свързахме се специално с Теодора Ачова – студентка от програма „Психология на развитието“, която вече е завършила своята практика по проекта. Помолихме я да ни разкаже малко за това, което се е случило по време на практиката ѝ.
Ето и нашите въпроси към нея:

Снимка: 1*

Теодора, как разбрахте за проекта?
Лесно се информирах и разбрах за проекта, тъй като имаше няколко източника, които паралелно го популяризираха. Първоначално разбрах от рекламите, които циркулираха в националните медии, както и от информационната кампания, която течеше в Нов български университет. Връщайки лентата назад, си спомням, че ми направи впечатление постер, закачен на врата, покрай която всекидневно минавах, впоследствие разбрах, че там се помещава „Център за кариерно развитие и обучителни ресурси“ към НБУ. В действителност пристъпих към действия за кандидатстване, когато колеги споделиха, че са се записали и участват в проекта, разказаха за техния опит и впечатления от участието си в него.

Какъв беше Вашият първоначален опит от практиката Ви в „ЧЕЗ България“?
Стажът ми по проект „Студентски практики“ премина в „Центъра за оценка и развитие“ към Дирекция за човешки ресурси в „ЧЕЗ България“ ЕАД, където мой ментор беше Иван Игов. По време на стажа си успях да натрупам разнообразни и ценни практически знания и умения, които прилагам и ми помагат да се справям с работата си и към момента.

Снимка: 2*

Първоначалният ми опит беше най-вече свързан с работата в голяма компания и в корпоративна среда, нещо, което за мен беше ново. Менторът ми ме въведе и запозна с дейности-те, които извършва центърът, обясни ми какви ще бъдат моите задачи и какво се очаква от мен. Също така едно от първите ми впечатления беше топлото посрещане и приемствеността на колегите, което ми помогна да се чувствам комфортно и спокойна, че когато имам въпрос или нужда от съдействие, мога да разчитам на тях. И така, Иван Игов ме запозна с естеството на работа и тъй като към онзи момент финализираха голям проект, аз бързо се включих с въвеждане на данни, проверка на профили, изпращане на кореспонденция и други организационни и административни дейности. По време на практиката придобих практически знания и умения за изготвянето на индивидуални психологически профили, въвеждане и обработване на данни от психологически въпросници и тестове, имах възможност да присъствам и съдействам с провеждането на асесмънти и подбори, също така помагах и с организирането на интервюта.

Разкажете ни малко за работата Ви с ментора от „ЧЕЗ България“.
Имах удоволствието да се обучавам от ментор с висок професионализъм и експертиза в областта на психологията, отношение и отдаденост към работата си. Обучението ми при Иван Игов и в „ЧЕЗ България“ ЕАД ми даде възможността да се запозная с успешен модел на работа и добри професионални практики. Менторът ми даваше разяснения, насоки, ясни инструкции за работа и професионални съвети. Неговият принос беше, че ми съдейства да направя връзката между знанията, придобити в университета, и прилагането им в практиката, в реална среда. В работата си с него и с Георги Янев получавах постоянна обратна връзка за изпълнените от мен задачи и съдействие. Винаги бяха отворени към въпроси и дискусии, работата с тях върви с лекота.

Какъв бе крайният резултат за Вас от проект „Студентски практики“ – фаза I и щастлива ли сте от него?
Да, определено. Участието ми в проекта „Студентски практики“ беше ценно за мен поради няколко причини. От една страна, обучавайки се при ментора, получих много ценни знания и развих добра професионална практика, беше ми полезно и много интересно. Получих съдействие както от него, така и от академичния си наставник гл. ас. д-р Соня Драгова, да развия потенциала си и знанията си. Основната причина, поради която съм щастлива, е, че чрез проекта успях да намеря професионална реализация и вече близо година след приключването му работя в „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, дружество от групата на „ЧЕЗ България“, където прилагам и развивам придобитите умения и знания.

Снимка: 3*

Радвам се, че участвах в проекта и с удоволствие го препоръчвам на студентите и учениците – това е една страхотна възможност!

Теодора Ачова далеч не е изолиран случай. Подобни добри новини получихме от много студенти от програма „Право“, „Биология – обща и приложна“, „Маркетинг“ и много други. По статистика от платформата на проекта 25% от студентите на НБУ получават предложение за работа в края на техните практики.

Обратната връзка от страна на менторите и обучителните организации рефлектира същата тенденция. В Центъра за кариерно развитие често получаваме съобщения за задоволителните резултати, които студенти на НБУ показват в работата си с тях.

Като завършек ще посочим и мнението на един от академичните наставници, работещ към проекта – гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян, преподавател към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ:

„Смятам, че проект „Студентски практики“ дава изключително много възможности за студенти от различни професионални направления да добият изключително реални практични знания. Моделът, в който се стимулира работата и на студента, и на ментора, и на академичния наставник, предполага ангажирането на всички заинтересовани страни в процеса. Самият проект разкрива платформа за сътрудничество между университет и бизнес и често „Студентски практики“ е или продължение на вече добре работещи механизми за сътрудничество, или основа, върху която да се създадат такива. И в двата случая резултатът е добре работещ механизъм за среща на студенти и работодатели в реална работна среда.

Снимка: 5*

Проектът дава възможност на самите студенти да се ориентират кариерно, да добият трудови навици, да изградят умения за работа в екип под ръководството на ментори – все умения, които трудно биха се развивали единствено в университетска среда. В този смисъл проект „Студентски практики“ е естествено допълнение към учебните програми, което придава значителна стойност на самия образователен процес.

Смятам, че трябва да се работи и занапред в посока обвързването на студентските практики с учебния процес и търсенето на максимално много допирни точки между университет и бизнес.

Накрая, но не и на последно място, бих искал да споделя, че в рамките на проекта наши студенти не просто практикуваха в конкретни компании, но им беше предложена работа вследствие на проекта, което безспорно е още един положителен знак за смисъла на неговото съществуване.“

Проектът ще продължи до края на септември, а договори на студенти ще се приемат в стая 101 на корпус 1 чак до 11.07.2018 г. Всеки интересуващ се от възможността, която предлага проект „Студентски практики“, може да намери пълна информация на сайта на Нов български университет –> Студенти –> проект „Студентски практики“. На същия адрес са публикувани пълните изисквания на Нов български университет за включване в проекта.
Желаещите да се включат също така могат да се обръщат към Центъра за кариерно развитие на телефон 02/811 0 141. Очакваме ви!

*На снимките:
1,2,3 – Теодора Ачова в „ЧЕЗ“. Снимки, предоставени от самата нея; одобрени от „ЧЕЗ България“.
4 – Лого на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
5. – Кристина Банева в Института по биология и имунология на размножаването – БАН. Студент в програма „Биология – обща и приложна“. Снимката е предоставена от доц. д-р Галина Сачанска.

Вашият коментар