Студентите на НБУ

Отзвук от проект „Студентски практики” – Фаза І

Университетски дневник бр.25 (2019)

През погледа на участниците

Ирена Павлова и Синди Васкова,
екип на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси

Превърналата се в мантра връзка между висшето образование и бизнеса се изпълва със съдържание през разказа на Ирена Павлова и Синди Васкова за проекта „Студентски практики“.

Нов български университет дава много и  непрестанно различни възможности на своите студенти. Да развиват таланта си, да надграждат знанията си, да усъвършенстват себе си – мислейки, правейки, търсейки извън рамките на обичайното. Университетът учи своите студенти да взимат важни решения, а едно от най-важните, което съпътства академично им обучение, е тяхното кариерно ориентиране и развитие чрез осъществяване на реални практики.

Започналият през 2016 г. проект „Студентски практики“ – фаза І достигна своя успешен край през месец декември на 2018 г. През тези две години студентите имаха възможността да добият и изградят своите трудови навици, да развият уменията си за работа в екип във външна среда, да придобият безспорно ценни насоки и съвети, получени под ръководство на своите ментори.  Основната цел на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси, администрирал проекта, беше именно да подпомогне и подобри качеството на образование на студентите по време на тяхното следване и да реализира успешно студентите на пазара на труда след завършването им.

Предоставените възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в реална работна среда оставят една несъмнено мотивираща следа. От друга страна, участието на Нов български университет в проект „Студентски практики“ – фаза I показа желанието за мотивиране  на студентите да участват активно, прилагайки знанията от университета в практиката.

И отново се връщаме на нашата вълшебна дума „възможност“. Без участието на 1146 практиканти (студенти), които проведоха стажове в различни фирми, Нов български университет нямаше да има възможността да се гордее с успешното изпълнение на проекта. Без участието на 158 академични наставници – преподаватели в университета, които през цялото време на проекта подпомагаха, наблюдаваха и контролираха стажовете в работодателските организации, студентите нямаше да имат възможността да получат правилните им съвети и подкрепа. Без доброжелателното и професионално участие на 311 ментори, които представляваха обучаващите работодателски организации подпомогнали провеждането на стажовете, Нов български университет нямаше да има възможността да изгради добрите взаимоотношения, довели до значителното укрепване на връзката между университета и бизнеса.

Безспорно без взаимната работа на екипа на проекта в Нов български университет, който съдейства на студентите, академичните наставници и менторите, проект „Студентски практики“ – фаза I нямаше да протече така плавно и успешно. Благодарение на цялостната комуникация и работа на всички участници, 264 студенти получиха не само шанс да създадат контакти, но и възможност за успешна реализация на трудовия пазар, започвайки работа.

По време на провеждане на проекта бяха получени множество оценки за участието на студентите от обучаващите работодателски организации и не само. Представители на организациите, които предоставят стажантски позиции, не крият удовлетворението си от добрата подготовка на студентите от Нов български университет, взели участие в проекта.

Едно от изказванията по този повод е на г-жа Рени Попчева, основател и управител на Embrio.com, която изрази своето възхищение от работата на Ванеса Иванова, студент в Нов български университет, департамент „Социология“:

„Трима студенти, сред които и Ванеса Иванова, работиха по проучване, което към момента постига рекордния резултат от средно 44% Response rate при средностатистически за добра маркетингова кампания от 5–10%. Накратко – 4 пъти по-добър резултат! Работим в 100% реална среда и студентите виждат своя  труд до какъв страхотен резултат доведе, включително увеличени поръчки към клиента.“

Инж. Серафим Биденев – управител на Стейдж Къстъмс, също сподели своето огромно удовлетворение от участието в проект „Студентски практики“ – фаза І, както и от изключително добрата работа на студенти от Нов български университет:

„Само при нас, в резултат на последната практика през началото на 2017г., привлякохме трима практиканти, които подпомагат активно нашата дейност. Това са Ралица Тонева, Румена Маринова и Добрин Андреев. Те са възпитаници на Нов български университет в направление „Музикално и танцово изкуство“ към департамент „Музика“ на НБУ.

И тримата показаха, че имат огромно желание да работим заедно по общи проекти в различни направления като звукозапис, миксиране и мастериране на музикални албуми, кино продукции, създаване на реклами и рекламни клипове, както и проекти в областта на концертни изяви на живо пред аудитории, харесващи новите открития на музикалната сцена, както в България, така и по света, посредством интернет. Надяваме се, че след завършването им в университета ще останат в нашият екип.“

Незаменимо е и мнението на студентите, участвали като практиканти към проекта.

Елена Джамбазова, студент в програма „Право“ в Нов български университет:

„Казвам се Елена Джамбазова, уча в НБУ, специалност „Право“, трети курс. Осъществих практиката си при ЧСИ „Милен Бъзински“, гр. София. По време на стажа научих съществени тънкости в областта на изпълнителното производство. Атмосферата по време на работа винаги е била предразполагаща и динамична, колегите и менторът ми се погрижиха старателно и задълбочено да ме научат как да се справям със задачите си. В работната среда свикнах да разговарям на юридически език, обогатих знанията си във всеки аспект на юридическата професия, което за бъдещата ми кариера ще бъде изключително полезно. На мнение съм, че проект „Студентски практики“ – фаза І е блестяща възможност за всеки студент да започне своята кариера.“

Ваня Григорова, студент в програма „Психология“ в Нов български университет:

„Практиката ми се проведе в „Центъра по психология“ към ВМА с ментор Илия Маринов. В този център минават всички кандидати за кадрова военна служба от цялата страна. Идеята ми в началото беше да добия представа как се работи с психологически въпросници и как се провеждат интервюта. Това са все неща, които няма как да се научат в университета, а на практика са от изключителна важност за нашата работа, защото психолог, който не се е докоснал до въпросници и не е работил с тях, то няма да може да работи по-натам. Колективът в центъра беше на изключително ниво – обучаваха ни, посещавахме семинари, наблюдавахме ги как работят. Добихме много практически знания, а и не само.

Най-важното, което ни дадоха беше увереност – от рано ни пуснаха ние да работим с кандидатите. Ние им обработвахме въпросниците, както и ние провеждахме интервютата, в началото под наблюдение, а после и сами. След консултация с някой от психолозите се взимаше решение, за кандидата на базата на нашите впечатления и на базата на въпросниците. Чувствахме се част от екипа, имахме пълната свобода да даваме своето мнение.

Тази практика ми даде реална представа в какво се състои работата на един психолог, даде ми увереността в моите знания и умения, придобити по време на обучението ми в университета. Напълно удовлетвори моите очаквания, че и дори ги надхвърли. Дори сега, месеци след приключване на практиката, продължавам да посещавам центъра.“

Също толкова важно и градивно е и мнението на някои от преподавателите на Нов български университет, участвали в проекта като академични наставници.

Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян, директор на програмния съвет на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ и академичен наставник:

„Смятам, че проект „Студентски практики“ дава изключително много възможности за студенти от различни професионални направления да добият реални практически знания. Моделът, в който се стимулира работата и на студента, и на ментора и на академичния наставник, предполага ангажирането на всички заинтересовани страни в процеса. Самият проект разкрива платформа за сътрудничество между университет и бизнес. Често „Студентски практики“ – фаза І е или продължение на вече добре работещи механизми за сътрудничество, или основа, върху която да се създаде такова. И в двата случая резултатът е добре работещ механизъм за среща на студенти и работодатели в реална работна среда.

Смятам, че трябва да се работи и занапред в посока обвързването на студентските практики с учебния процес и търсенето на максимално много допирни точки между университет и бизнес.

Накрая, но не и на последно място, бих искал да споделя, че в рамките на проекта наши студенти не просто практикуваха в конкретни компании, но и им беше предложена работа вследствие на проекта, което безспорно е още един положителен знак за смисъла от неговото съществуване.“

Участието на Нов български университет в проект „Студентски практики“ – фаза І допринесе значително за укрепване на връзката между НБУ и реалната работна среда.

Ще се радваме повече студенти от Нов български университет да се интересуват от участие в подобни проекти, които в бъдеще ще им бъдат от полза в кариерното развитие и вливането в пазара на труда.

Вашият коментар