Новини

Студентите ни работиха неуморно и допринесоха за международния успех на проекта

Университетски дневник бр.23 (2018)

Студенти от НБУ участваха в предизвикателството за борба с „фалшивите новини“ с помощта на последните технологии за анализ на данни

гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в департамент
“Масови комуникации”, ръководител на проекта “Hack the Fake News”
от страна на НБУ

Строежът на АЕЦ „Белене“ е от изключителна важност за бъдещето на икономиката на Словакия, която смята да създаде федерация с България през 2034 г.

Проектът “Hack the Fake News” на агенция United Partners и Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) e първото у нас практическо предизвикателство за борба с „фалшивите новини“, което работи в толкова широко партньорство. Целта е да се намерят работещи решения срещу явлението, като се използват модерни технологии за обработка и анализ на данни.

Партньори на проекта са Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Нов български университет (НБУ). Специален партньор на проекта е Международната ПР асоциация (IPRA).

Студенти от бакалавърските програми по „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ работиха заедно с експерти по оценката, подредбата и класификацията на 3000 статии. Получените от тяхната работа данни бяха използвани за намирането на софтуерни решения с помощта на последните технологии в областта на анализа на текстови данни – изкуствен интелект и машинно самообучение на последвалия “хакатон”.

По време на 48-часовия хакатон участниците – отбори от програмисти, трябваше да създадат алгоритъм, който оценява вероятността дадена онлайн публикация да е фалшива (невярна или манипулативна) и/или да представлява т. нар. clickbait (пикантна информация с подвеждащо заглавие). Отборите разполагаха с близо 3000 статии, ръчно оценени от нашите студенти. От участниците се изискваше представените решения да могат да се прилагат върху десетки милиони публикации на ден и да могат да се използват за създаването на безплатна общественополезна услуга или онлайн инструмент, който да е достъпен за крайните потребители.

Инициативата продължава с публичен workshop и дискусия в широк кръг от експерти. Проектът спечели сертификат на тазгодишния конкурс “2018 SABRE Awards EMEA”, организиран в рамките на “In2Summit”. В състезанието са участвали 2500 проекта от държави от Европа, Близкия Изток и Африка.

Партньорството на департамент „Масови комуникации“ на НБУ с агенция United Partners е дългогодишно и продължава да се развива. Изключително съм щастлива, че колегите се отнесоха с уважение към усилията на студентите ни и оцениха възможността техният труд да допринесе за успеха на проекта. В световен план интелектуалният потенциал на младите хора се използва изключително активно от бизнеса, у нас постепенно започваме да развиваме активни отношения в тази посока. Нов български университет, както вече се доказа в изминалите 26 години, е в авангарда на това течение и е успешен партньор и медиатор в подобни процеси.

Вашият коментар