Статии

Черно-бяла хармония в музея на Нов български университет

Университетски дневник бр.22 (2018)

Откакто е създаден през 2010 г., та до днес в Музея на Нов български университет се организират различни временни изложби, разкриващи многообразни послания и осигуряващи възможност за една интелектуална среща на интересуващите се от изкуство, история, дизайн, култура и философия.

Настоящата изложба „Черно и бяло“ бе открита на 19 декември 2017 г. Тя е замислена като многостранна интерпретация на изначалния контраст между черно и бяло чрез произведения на живописта, графиката, фотографията, скулптурата и изкуството от стъкло от ранножелязната епоха до днес. Концепцията е пряко свързана със символиката в опозицията между двата цвята, както и между светлина и мрак. Нуждата от светлина е фундаментална, а контрастът изгражда баланса в природата и помага за правилното възприемане на околната среда и познатия ни свят. Вечният диалог между светло и тъмно, между добро и зло, е добре познат сюжет в изкуството още от дълбока древност. Този диалог бива представен на публиката чрез различни художествени средства и подходи за изразяване на идеи и послания.

Съдържанието на изложбата „Черно и бяло“ представлява една експозиция от многостранен и разнообразен характер, показваща произведения от различен материал, размери, техники и подходи на третиране на темата. Сред тях са произведения от фонда на Музея на Нов български университет, както и други, предоставени любезно от галерия „УниАрт“ и от отделни автори. В изложбата си съжителстват гравюри на Васил Захариев – „Маринчо Бинбелов Страшния със синята лента от Карл XII“ и „Софроний Врачански“, дарени от Магдалина Станчева и съхранявани в Университетския архив и галерия „УниАрт“, творби на проф. Николай Майсторов и проф. Иван Веселинов, скулптурни творби от бял и черен мрамор на Стефан Комитов, фотографии на Иво Хаджимишев, доц. Васил Гарнизов и студенти по фотография в НБУ, графика на художници като Рембранд, Гоя, Домие, Стейнлен, Жул Паскен и съвременни – Иван Димов, Кирил Гюлеметов, Иван Нинов, Захари Карамфилов, рисунки на Стоян Венев, Борис Ангелушев, Илия Петров, Златю Бояджиев, Михаил Михайлов и Моника Попова, живописни творби на Светлин Русев и Станислав Памукчиев, театрални плакати на Димитър Тасев, стъклопластика на Александра Велева и Габриела Тончева. Преобладаващата част от участващите в изложбата творби са от фонда на Музея на НБУ, състоящ се от дарения на авторите или техните семейства, или колекционери.

Черно-бялата тематика може да бъде както класическа по своята същност, така и откриваща възможност за един съвременен диалог, чиито граници са безбрежни. В случая Музеят на НБУ за пореден път доказва как една така обширна тема може да бъде адекватно и умело представена за зрителя в рамките на една изключително вълнуваща експозиция.

Ема Иванова
Студентка в програма „Изкуствознание и артмениджмънт“

Вашият коментар